Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Kritikeravtale

Denne veiledende avtalen for kritikere er utarbeidet av advokat Hans Marius Graasvold og inneholder blant annet formuleringer omkring kritikerens opphavsrett og oppdragsgivers rettigheter til bruk av produktet. I avtalen henvises det til Kritikerlagets veiledende satser for kritikk.

Filvedlegg