Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Ikke underskriv!

Kritikerlaget 17. desember 2005 ØkonomiForhandlingerKrit.sirkelen
Le lapin

PASS PÅ! Ikke skriv på avtaler om etterfølgende publisering i elektronisk form.

26.09: Kritikeraksjonen 2005

Kritikerlaget 22. september 2005 ForhandlingerKrit.sirkelen
Vty

Norsk kritikerlag innkaller til medlemsmøte: Kan du leve med at andre selger dine artikler og stikker fortjenesten i egen lomme? Program for møtet og samtykkerklæring (kan lestes ned i word):

Nytt om juridisk nøtt

Kritikerlaget 02. september 2004 Forhandlinger

Om Ole-Andreas Rognstads utredning om juridiske spørsmål vedrørende digitalisering av eldre aviser.

Bedre lønns- og arbeidsvilkår for kritikere!

Kritikerlaget 30. mars 2004 YtringerForhandlingerKrit.sirkelen

Norsk kritikerlags årsmøte vedtok den 27. mars å styrke innsatsen for å bedre kritikernes lønns- og arbeidsvilkår. Pressemelding fra Norsk kritikerlag.

Kamp om kritikerrettigheter i 2003

Kritikerlaget 26. desember 2002 Forhandlinger

LINO støtter en kritikers krav om honorar. Dagens Næringsliv vil ikke betale ekstra for publisering på Internett.