Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Sterk satsing på kunstkritikk

Kritikerlaget 01. oktober 2002 ForhandlingerKunstKrit.sirkelen

Norsk Kulturråd støtter kunstkritikken med drøye 1,7 millioner kroner.

Kritikerlaget søker om 2 mill. til kunstkritikk

Kritikerlaget 21. august 2002 ForhandlingerYtringerKunstKrit.sirkelen

Kunstkritikken i norske medier er for svak og ureflektert heter det i en søknad til Norsk kulturråd. Arbeidsutvalget i kunstseksjonen i Norsk kritikerlag foreslår et opplegg med nettsted for kunstkritikk, skrivekurs og seminarer. Søknaden er ført i pennen av Jon-Ove Steihaug, Anne Schäffer og Marit Paasche. Kulturrådet skal behandle søknaden i midten av september.

Svensk avis dømt for nettpublisering

Kritikerlaget 20. desember 2001 Forhandlinger

Den svenske skribenten Kerstin Hallert skulle hatt eget honorar for publiseringen på Internett.