Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Høstens stipendutlysninger

Kritikerlaget 11. september 2014 Utlysninger

Oversikt over stipendutlysninger for kritikere som er virksomme i Norge. Søknadsfrist 16. oktober 2014. Søknader til Statens kunstnerstipend skal sendes inn elektronisk.

Stipend for sakprosakritikk

Kritikerlaget 11. september 2014 Utlysninger

Presis kritikk er en viktig faktor i utviklingen av gode fagmiljøer. God sakprosa har krav på kvalifisert og dyptpløyende tilbakemelding. For å være med og utvikle dette, utlyser herved Norsk kritikerlag ett stipend for sakprosakritikk på 100 000 kroner for aktive kritikere, virksomme i Norge.

Arbeidsstipend for kritikere

Kritikerlaget 11. september 2014 Utlysninger

En av kritikkens viktigste funksjoner er å synliggjøre hvordan det som skapes av kunst og kultur griper inn i vår måte å tenke på. Slik er kritikk et kulturuttrykk i seg selv, med en klar politisk funksjon og formidlingsverdi. For å styrke den uavhengige og gode kritikken utlyser Norsk kritikerlag ett arbeidsstipend på 190 000 kroner for aktive kritikere, virksomme i Norge.

Norsk kritikerlags reisestipend

Kritikerlaget 11. september 2014 Utlysninger

Med forbehold om styrets/årsmøtets godkjenning utlyses det 10 reisestipend à kr 15 000 til kritikere.

Fritt ord lyser ut midler til litteraturformidling i bibliotekene

Kritikerlaget 10. april 2014 UtlysningerLitteratur
Fritt ord logo

Fritt Ord lyser ut midler til formidling av norske samtidsromaner ved bibliotekene.