Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Økonomi viktigst for det frie feltet

Kritikerlaget 18. mars 2014 LederYtringerØkonomi
Habbestad

Tenketanken TeaterTanken har spurt flere aktører i kulturlivet hvordan Regjeringen i praksis kan følge opp sin eget utsagn om at det frie feltet og frilanserne skal styrkes. Ida Habbestad, leder i Norsk kritikerlag, og Dag Solhjell, leder av arbeidsutvalget for Kritikerlagets kunstseksjon, peker begge på bedre finansiering som det viktigste.

Støtteerklæring

Kritikerlaget 04. mars 2014 KunstYtringer
Pontus kyander

Leder for Svenska Konstkritikersamfundet, Ulrika Stahre, og leder for Kunstseksjonen i Norsk kritikerlag, Dag Solhjell, erklærer sin støtte til Pontus Kvander, avtroppende direktør ved Trondheim kunstmuseum.

Kritikk tema for Kurer

Kulturmagasinet Kurer tok 12. oktober opp som tema hvorvidt det er problematisk at kunst- og kulturlivet i distriktene i mindre grad enn tidligere blir dekket av riksavisene.

Kritikken svekket

Habbestad

– Kritikken er svekket i forhold til hvor mye kultur som lages i dag. Det er uheldig, uttalte Kritikerlagets leder Ida Habbestad til Klassekampen 16. september.

Hvem skal betale for kritikken?

Ida Habbestad 03. mai 2013 DebattYtringerØkonomi

Norsk kritikerlag ønsker en virkelighet hvor kritikkhonorarene står i forhold kritikernes kompetanse og arbeidsinnsats.