Kalender

Statutter for kunstkritikerprisen

Opprinnelig vedtatt ved ekstraordinært årsmøte i Seksjon for kunst 24.10.2008, med endring 14.4.2012)

Kritikerlaget 08. oktober 2008

I
Kunstkritikerprisen er en utmerkelse gitt til en utstilling eller et prosjekt som medlemmene av kunstseksjonen i Norsk kritikerlag har ansett som å være av særlig høy kvalitet i foregående år. Utstillinger/prosjekter åpnet innen 31.12. kan tildeles prisen. Prisen deles ut senest i utgangen av april.

II
Kunstkritikerprisen skal hedre en fremragende prestasjon innenfor norske gallerier/institusjoner med norsk kurator og/eller norske kunstnere. Prosjekter/ utstillinger i det offentlige rom, som befinner seg utenfor tradisjonelle institusjonelle rammer og/ eller visningsformater kan også tildeles prisen. Prisen er etablert for å løfte fram norske produksjoner som anses særlig betydningsfulle.

III
Kunstkritikerprisen kan være et kunstverk laget av en norsk kunstner eller en utenlandsk kunstner bosatt i Norge.

IV
Vinnerne utpekes i henhold til gjeldende prosedyrer, sist vedtatt 14.4.2012.

V
Om seksjonen ikke finner noen av årets kunstneriske ytelser fortjente til utmerkelse, har den anledning til å la være å dele ut Kunstkritikerprisen.

Prosedyrer
1. Alle medlemmer i kunstseksjonen oppfordres hvert år å sende inn tre begrunnede forslag til kunstkritikerprisvinner innen utgangen av desember. AUs medlemmer har selv anledning til å foreslå. Medlemmene kan foreslå i løpet av året, og skal minnes om denne muligheten flere ganger.

2. Blant de innsendte forslag velger AU tre nominerte prisvinnere. De tre nominerte prisvinnernes navn offentliggjøres med en kort begrunnelse. Medlemmene, inkludert AUs medlemmer, inviteres til å gi sin personlige stemme til en av de nominerte innen to uker etter offentliggjøring. Den som får flertall blir prisvinner.

3. Prisvinnerens navn bør offentliggjøres ved en prisutdeling under et arrangement som AU bestemmer formen på. AU står fritt til å invitere de andre nominerte til prisutdelingen.