Kritikerlaget

Åpenhetsrapporter

Kollektive forvaltningsorganisasjoner skal etter lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. § 36 avgi en årlig åpenhetsrapport. Norsk kritikerlags rapport for 2022 finnes som pdf under.