Kontakt oss

Norsk kritikerlag
Postadresse: Postboks 352 Sentrum, 0101 Oslo
Besøksadresse: Kronprinsens gt. 17, 6. etasje, 0251 Oslo

Generalsekretær
Anne Merethe K. Prinos
kritikerlaget@kritikerlaget.no
tlf. 22 47 24 30/ (996 43 435)

Fungerende styreleder
Marit K. Flåtter
maritkf@hotmail.com
tlf. 975 45 334

Øvrige pressekontakter
Leder for arbeidsutvalget for litteraturseksjonen: Erlend Liisberg, tlf. 932 90 761
Leder for arbeidsutvalget for teater, musikk og dans-seksjonen: Judith Dybendal, tlf. 920 89 491
Leder for arbeidsutvalget for kunstseksjonen: Nicholas Norton, tlf. 924 25 328

Nettredaktør

Monica Holmen
mncaholmen@gmail.com
tlf. 913 26 065