Kritikerlaget

Kontakt oss

Norsk kritikerlag
Postadresse: Postboks 352 Sentrum, 0101 Oslo
Besøksadresse: Kronprinsens gt. 17, 6. etasje, 0251 Oslo

Generalsekretær
Anne Merethe K. Prinos
kritikerlaget@kritikerlaget.no
tlf. 22 47 24 30/ (99 64 34 35)

Fungerende styreleder
Preben Jordal
preben.jordal@gmail.com
tlf. 991 55 802

Øvrige pressekontakter
Leder for arbeidsutvalget for litteraturseksjonen: Jon Rognlien, tlf. 928 81 959
Leder for arbeidsutvalget for teater, musikk og dans-seksjonen: Per Christian Selmer-Anderssen, tlf. 994 68 336
Leder for arbeidsutvalget for kunstseksjonen: Eirik Zeiner-Henriksen, tlf. 905 24 551

Nettredaktør

Monica Holmen
mncaholmen@gmail.com
tlf. 913 26 065