Kritikerlaget

Kritikerkontrakt, retningslinjer for oppdragsgivere og opphavsrett

Her finner du følgende ressurser for kritikere:

  • Et veiledende forslag til kontrakt for kritikere, utarbeidet av advokat Hans Marius Graasvold. Kontrakten inneholder blant annet formuleringer omkring kritikerens opphavsrett og oppdragsgivers rettigheter til bruk av produktet. I kontraktsforslaget henvises det til Kritikerlagets veiledende satser for kritikk.
  • Retningslinjer for oppdragsgivere, utarbeidet av styret (mai 2020).
  • Opphavsrett til bestilt materiale, utarbeidet av advokat Hans Marius Graasvold.