Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Kritikerkontrakt

Dette veiledende forslaget til kontrakt for kritikere er utarbeidet av advokat Hans Marius Graasvold, og inneholder blant annet formuleringer omkring kritikerens opphavsrett og oppdragsgivers rettigheter til bruk av produktet. I kontraktsforslaget henvises det til Kritikerlagets veiledende satser for kritikk.

Filvedlegg