Kritikerlaget

Kritikerkontrakt og retningslinjer for oppdragsgivere

Under er et veiledende forslag til kontrakt for kritikere, utarbeidet av advokat Hans Marius Graasvold. Kontrakten inneholder blant annet formuleringer omkring kritikerens opphavsrett og oppdragsgivers rettigheter til bruk av produktet. I kontraktsforslaget henvises det til Kritikerlagets veiledende satser for kritikk.

I tillegg finner du her retningslinjer for oppdragsgivere, utarbeidet av styret (mai 2020).