Kritikeren

Kritikeren er Kritikerlagets eget fagtidsskrift. Tidsskriftet tar refleksjonen rundt diskusjonene om alle former for kunst på alvor gjennom dyptloddende artikler om ulike temaer.
Kritikeren er utgitt av norske kritikere men vender seg også til et bredt publikum med hjertet i humaniora.
Publikasjonen ligger for tiden på is, men du kan laste ned tidligere nummer her.