Kritikerplakaten

  1. Kritikeren skal verne om sin integritet og uavhengighet.
  2. Kritikeren må unngå dobbeltroller som svekker troverdigheten.
  3. Kritikeren skal vise åpenhet om forhold som kan påvirke vedkommendes habilitet. Kritikerens virke skal være slik at det ikke oppstår tvil om vedkommendes integritet.
  4. Til tillitsverv i Norsk kritikerlag skal velges medlemmer som oppfyller punktene 1, 2 og 3.
  5. Hvis en tillitsvalgt påtar seg oppdrag som er i konflikt med ovenstående, skal vedkommende be om permisjon i sitt tillitsverv.

Kritikerplakaten ble etablert i 2003, med endring i 2009.