Kunstkritikk.no

Nettidsskriftet Kunstkritikk ble opprettet høsten 2003 med utgangspunkt i et initiativ fra Norsk kritikerlag. Målet med etableringen av nettstedet var å få mer kvalifisert kunstkritikk, rekruttere nye kritikere og bidra til en utvikling av det kunstkritiske språket.

Kunstkritikk publiserer kritikk, kommentar og nyheter fra kunstfeltet og har opparbeidet seg en posisjon som Norges ledende nettsted for samtidskunst.

De første årene, fra 2003–2005, var Jon-Ove Steihaug ansvarlig redaktør, mens Ketil Nergaard var debattredaktør. Ketil Nergaard tok siden over som ansvarlig redaktør frem til januar 2009. Jonas Ekeberg ledet utviklingen av Kunstkritikk som ansvarlig redaktør i to perioder, fra 2009 til 2013 og fra 2015 til januar 2020. Mariann Enge var konstituert ansvarlig redaktør våren 2009, Erlend Hammer konstituert våren 2012, og Ingvild Krogvig konstituert i 2014.

Siden 2020 er Mariann Enge ansvarlig redaktør for Kunstkritikk. Stian Gabrielsen er norsk redaktør, Pernille Albrethsen er dansk redaktør, og Frans Josef Petersson er svensk redaktør.

Kunstkritikk ble i 2009 tildelt statsstøtte for første gang ble med det et permanent og vesentlig tilskudd til den norske og nordiske kunstsamtalen. 1.1.2012 ble prosjektet skilt ut fra Norsk kritikerlag og etablert som en selvstendig stiftelse. Tilknytningen til Kritikerlaget er videreført ved at medlemmene i Norsk kritikerlag utgjør stiftelsens årsmøte.

Kunstkritikk følger redaktørplakaten.