Kalender

Kunstkritikk.no

Nettidsskriftet Kunstkritikk ble opprettet høsten 2003 med utgangspunkt i et initiativ fra Norsk kritikerlag. Målet med etableringen av nettstedet var å få mer kvalifisert kunstkritikk, rekruttere nye kritikere og bidra til en utvikling av det kunstkritiske språket.

Kunstkritikk publiserer kritikk, kommentar og nyheter fra kunstfeltet og har opparbeidet seg en posisjon som Norges ledende nettsted for samtidskunst.

Kunstkritikk ble i 2009 tildelt statsstøtte for første gang ble med det et permanent og vesentlig tilskudd til den norske og nordiske kunstsamtalen. 1.1.2012 ble prosjektet skilt ut fra Norsk kritikerlag og etablert som en selvstendig stiftelse. Tilknytningen til Kritikerlaget er videreført ved at medlemmene i Norsk kritikerlag utgjør stiftelsens årsmøte.

Kunstkritikk følger redaktørplakaten. Jonas Ekeberg er ansvarlig redaktør for Kunstkritikk.