Medlemskap

Som medlem av Kritikerlaget blir du del av et faglig fellesskap samtidig som du støtter opp om og kan påvirke arbeidet for å bedre kritikkens vilkår. For å søke medlemskap i Norsk kritikerlag kreves det at du på regelmessig basis har virket i dagsavis, periodika, kringkasting eller liknende, i minst ett år og har publisert minimum fem kritikker.

Søk om medlemskap.

Hva er Norsk kritikerlag?

 • Norsk kritikerlag er medlemsorganisasjon for kritikere av kunst, litteratur, teater, musikk og dans.
 • Laget har til formål å ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser og fremme kritikkens kvalitet og uavhengighet.
 • Kritikerlaget forvalter vederlag for bibliotekbruk, fotokopiering, kritikker på Internett og annen bruk av kritikker.
 • Vederlagsmidlene brukes til stipend for kritikere.
 • Kritikerlaget arrangerer debattmøter og seminarer og deler ut priser til kunstnere.
 • Kritikerlaget søker gjennom ulike initiativ å holde den kritiske tanke på dagsorden i kulturdebatten.
 • Kritikerlaget ønsker å være et stimulerende faglig og sosialt miljø for kritikere. 


Medlemsfordeler

Som medlem av Kritikerlaget blir du del av et faglig fellesskap samtidig som du støtter opp om og kan påvirke arbeidet for å bedre kritikkens vilkår.

Hvert år arrangerer Kritikerlaget årsmøte i Oslo og et to dagers kritikerseminar for litteraturkritikk i forbindelse med Norsk litteraturfestival på Lillehammer. Det arrangeres også hvert år et debattmøte under Festspillene i Bergen. Annethvert år arrangeres et tverrfaglig høstseminar. I tillegg arrangerer seksjonenes arbeidsutvalg en rekke kritikersalonger i løpet av året. Dette er verdifulle anledninger til å diskutere faglige og politiske problemstillinger knyttet til virket som kritiker, og til å bli kjent med andre kritikere.

Andre medlemsfordeler

 • Gratis adgang til Nasjonalmuseet og MUNCH ved fremvisning av medlemskort.
 • Medlemmer i Seksjon for teater, musikk og dans kan få NTOs scenekort.
 • Tilgang til leseloftet på Litteraturhuset i Oslo, og mulighet for å søke om kontorplass samme sted
 • Informasjon om aktuelle seminarer, stipendordninger og liknende.

Søk medlemskap

Som medlemmer kan opptas kritikere som på regelmessig basis har virket i dagsavis, periodika, kringkasting eller lignende, i minst ett år og har publisert minimum fem kritikker. Opptak skjer etter egen søknad. Medlemskap avgjøres av de respektive arbeidsutvalgene. Avslag kan innankes for styret. Som medlem vil du motta regelmessig informasjon om virksomheten i laget og om aktiviteter med særlig interesse for medlemmene.

Medlemssøknaden behandles av arbeidsutvalget i den/de seksjonene du søker medlemskap i. Årskontingenten er kr. 600,-

Søk om medlemskap.