Kritikerlaget

Søke medlemskap

For å søke medlemskap i Norsk kritikerlag kreves det at du på regelmessig basis har virket i dagsavis, periodika, kringkasting eller liknende, i minst ett år og har publisert minimum fem kritikker.

Medlemssøknaden behandles av arbeidsutvalget i den/de seksjonene du søker medlemskap i. Årskontingenten er kr. 600,-

Søknadsskjema finnes i filvedlegget nedenfor.