Satser for kritikk

VEILEDENDE SATSER FOR KRITIKK OG KOMMENTARER 2021
Utarbeidet av Norsk kritikerlag

1) Standard kritikk og kommentartekster kr. 5 100,-. Gjenbruk fra kr. 2 550,-

2) Mer arbeidskrevende kritikker og kommentartekster kr. 8 300,-. Gjenbruk fra kr. 4 150,-

3) Essay kr. 10 900,-. Gjenbruk fra kr. 5 450,-.

4) Paneldebatt deltakelse fra kr. 3 100,-. Tillegg for forberedt innlegg (etter avtale) kr. 1 250,-

5) Paneldebatt ledelse / konferansier fra kr. 4 500,-

6) Foredrag opp til 20 minutter fra kr. 4 600,-

7) Foredrag opp til 45 minutter fra kr. 8 500,-. Gjenbruk fra kr. 5 000,-

8) Foredrag opp til 60 minutter fra kr. 10 000,-. Gjenbruk fra kr. 6 000,-

9) Satser for podkast
Honorar for podkast-deltakelse baseres på den av lagets øvrige satser som gjelder bidragets sjanger, enten kritikk, panelsamtale eller foredrag. Merk at honorar skal speile bidragsyters arbeidsinnsats og forberedelsestid. Ordstyrer/ansvarlig honoreres i tråd med lagets satser for ledelse av paneldebatt (fra kr. 4 500,-).

Om satsene
Satsene er beregnet med tanke på kritikernes tidsbruk og at honoraret skal inkludere frilanserens kostnader ved feriepenger, pensjon, sykeforsikring, kontor osv. Reise og diett i henhold til statens satser kommer i tillegg.

Punkt 4–8 er identiske med Norsk forfattersentrums satser.

Merk at Forfattersentrum anbefaler at man tar et tillegg for lang reise, fra kr. 2 000,-, når reisen gjelder kun ett oppdrag og hvor det er mer enn fire timer reise vei totalt med raskeste reisemåte, uansett hvilken reisemåte som blir benyttet. Dette tillegget må avklares med oppdragsgiver på forhånd.

Forhåndsvarsel om økning av satsene i 2022
Kritikerlaget vil i 2022 skjele til Norsk Journalistlags veiledende frilanssatser når nye satser skal settes. Per mars 2021 er NJs sats for anmeldelse (anslått arbeidstid én dag) kr. 6 255,-. For lengre oppdrag er satsen kr. 5 000,- per dag.