Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Satser for kritikk

VEILEDENDE SATSER FOR KRITIKK OG KOMMENTARER 2020
Utarbeidet av Norsk kritikerlag

1) Standard kritikk og kommentartekster kr 5 000,-

2) Mer arbeidskrevende kritikker og kommentartekster kr 8 200,-

3) Essay kr 10 750,-

4) Paneldebatt deltakelse fra kr 3 100,-
Tillegg for forberedt innlegg (etter avtale) kr 1 250,-

5) Paneldebatt ledelse / Konferansier fra kr 4 500,-

6) Foredrag opp til 20 minutter kr 4 600,-

7) Foredrag opp til 45 minutter kr 8 500, gjenbruk kr. 5 000,-

8) Foredrag opp til 60 minutter kr 10 000,-. Gjenbruk fra kr. 6 000,-

9) Foredrag opp til 60 minutter fra kr 10 000,-. Gjenbruk fra kr 6 000,-

Om satsene
Satsene er beregnet med tanke på kritikernes tidsbruk og at honoraret skal inkludere frilanserens kostnader ved feriepenger, pensjon, sykeforsikring, kontor osv. Reise og diett i henhold til statens satser kommer i tillegg.

Punkt 4–8 er identiske med Norsk forfattersentrums satser.

Merk at Forfattersentrum anbefaler at man tar et tillegg for lang reise, fra kr 2 000,-, når reisen gjelder kun ett oppdrag og hvor det er mer enn fire timer reise vei totalt med raskeste reisemåte, uansett hvilken reisemåte som blir benyttet. Dette tillegget må avklares med oppdragsgiver på forhånd.