Stipend og tilskuddsordninger for kritikere

Søk Norsk kritikerlags diversestipend og andre tilskuddsordninger for faglig utvikling og prosjekter innen kritikk.

Norsk kritikerlags stipendkomité innstiller til følgende stipend:

Norsk kritikerlags diversestipend (navnet på stipendet ble endret fra reisestipend på årsmøte 9. mars 2019)

Diversestipend skal være et bidrag til den enkelte søkers kritiske virksomhet. Det kan blant annet gis støtte til fordypning, kurs, reiser, data- og kontorutstyr og annet som man trenger for å kunne virke som kritiker. Stipend gis ikke for å dekke utgifter man har hatt før tildelingsåret. Søkere må på regelmessig basis være aktive som kritikere innen presse, radio, fjernsyn eller tidsskrifter.

Søk Norsk kritikerlags diversestipend

Statens kunstnerstipend

Se informasjon på www.kunstnerstipend.no. Søknader til SKS skal nå leveres elektronisk.
Norsk kritikerlag arbeider videre for opprettelse av flere statlige arbeidsstipend for kritikere.

Generelt om stipendene

Stipendene utlyses om høsten med søknadsfrist medio oktober.

Reisestøtte til årsmøte og seminarer gis etter søknad til Norsk kritikerlags sekretariat.

Kritikere kan også søke støtte til prosjekter innen faglitteratur i journalistiske emner: Pressens Faglitteraturfond.

Stipendkomiteen består i 2024/2025 av Ole Jacob Hoel, Merete Røsvik og Hanne Hammer Stien. Varamedlemmer er Yngve Kvistad, Marta Norheim og Ingrid Halland.

Råd fra stipendkomiteen til søkere

Hvordan søke stipend med størst mulig sjanse til suksess?

1. Søk på flere stipender

Selv om, for eksempel, et arbeidsstipend står øverst på ønskelisten, søk på alle stipendene som du kan. Ikke alle får det stipendet de ønsker seg mest, ingen får to stipender, men mange får ett stipend.

2. Les utlysningsteksten

Les utlysningsteksten for hvert stipend nøye. Sørg for å legge ved den forespurte dokumentasjonen. Dersom minst tre arbeidsprøver er forspurt, er det ikke nødvendig å legge ved flere enn tre. CV skal inneholde informasjonen om utdannelse, arbeidsforhold og kritikkfaglig virksomhet som stipendkomiteen trenger, ordnet på en måte som gjør den kortfattet, oversiktlig og lett å lese. Budsjett og publiseringsplan skal være konkret og realistisk. Prosjektet skal være tilpasset stipendet omfang og formål.

3. Prosjektet må være kritikkfaglig støtteverdig

Uansett hvilket stipend du søker, er det viktigste dokumentet i søknaden prosjektbeskrivelsen. Ved hjelp av prosjektbeskrivelsen skal du overbevise stipendkomiteen om at ditt prosjekt er støtteverdig fordi prosjektet:

  • er godt kritikkfaglig begrunnet med utgangspunkt i din virksomhet som kritiker.
  • vil utvikle deg som kritiker.
  • vil fremme kritikkfaget.
  • er gjennomførbart.
  • vil gi resultater i form av publiserte tekster.
  • samsvarer med stipendets omfang.

Prosjektbeskrivelsen skal være kortfattet og kommunisere essensen av prosjektet til de normalt intelligente og oppegående personene som har latt seg velge til stipendkomiteen.

4. Ikke syt og klag

Alle kritikere har vanskelige arbeidsbetingelser økonomisk sett. Det er sikkert på sin plass å klage over det, men ikke til stipendkomiteen, som tildeler stipend på strengt faglig grunnlag.

Stipendkomiteen i Norsk kritikerlag