Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Styret i Norsk kritikerlag

Etter årsmøtet 14. april 2018 sitter følgende personer i styret for Norsk kritikerlag:

Leder: Ida Habbestad
Telefon: 997 26 559
E-post: idahabbestad (at) mac.com

Ida Habbestad (teater, musikk og dans) kritiserer klassisk musikk i Aftenposten og er redaktør for Ballade.
Vara: Emil Bernhardt

Nestleder:
Susanne Hedemann Hiorth
(litteratur) (f. 1978) er kritiker og cand.philol med utdannelse i litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo og City University of New York. Hun har anmeldt bøker for Dagens Næringsliv siden 2012. Tidligere bokanmelder i VG (2002-2005) med erfaring også som kulturjournalist fra bl.a. Morgenbladet, Klassekampen og Natt&Dag. Bor i Oslo.
Vara: Jon Rognlien

Medlemmer:
Mona Pahle Bjerke (kunst) (f. 1976) er utdannet kunsthistoriker fra Universitetet i Oslo (2003). Hun har jobbet som kritiker i en hel rekke medier som blant annet Billedkunst, Le Monde Diplomatique og Klassekampen. De siste ti årene har hun jobbet som radiokritiker i NRK, P2. Ved siden av sitt virke som kritiker har hun forelest på ulike utdannelsesinstitusjoner som Einar Granum Kunstfagskole, Oslo Fotokunstskole og kunstlinjen på Oslo by steinerskole. De siste åtte årene har hun vært ansatt som høgskolelektor på Kunsthøgskolen i Oslo med ansvar for teoriundervisningen på Bachelor design. I fem av disse årene har hun hatt den samme stillingen også på Arkitekt –og designhøgskolen i Oslo. Bor i Oslo.
Vara: Nicholas Norton

Anette Therese Pedersen (teater, musikk og dans) (f. 1979) er scenekunstkritiker, kurator, redaktør og skribent. Hun har en master i teatervitenskap fra Universitetet i Oslo, og virker som teaterkritiker i Morgenbladet, Scenekunst.no og Norsk Shakespeare- og Teatertidsskrift. Hun har bakgrunn som scenekunstprodusent, og arbeider fortsatt med koreograf Henriette Pedersen. I tillegg til virket som kritiker er hun redaktør for flere scenekunstfaglige publikasjoner, og tilknyttet både Høgskolen i Oslo og Akershus (veileder og gjesteforeleser) og Kunsthøgskolen i Oslo (ansvarlig for foredragsrekke om scenografi).
Vara: Hilde Halvorsrød

Ellen Engelstad (litteratur) (f. 1985) er litteraturviter og kritiker i Klassekampens Bokmagasin. Hun har en master i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har også studert i Roma, Berlin og Amsterdam. I tillegg til virket som kritiker er hun redaktør for Manifest Tidsskrift, og hun har tidligere sittet i redaksjonene til tidsskriftene Fett, Utflukt og Vinduet.
Vara: Merete Røsvik Granlund

Simen Joachim Helsvig (kunst) (f. 1981) er kritiker og skribent. Han skriver om hovedsakelig om kunst, og har vært tilknyttet nettidsskriftet Kunstkritikk siden 2014. Han skriver også jevnlig kritikker og artikler om samtidskunst for Ny Tid, Norsk Kunstårbok, og diverse andre publikasjoner. For tiden underviser han ved Kunsthøgskolen i Oslo og Oslo Fotokunstskole. Helsvig er utdannet som kunstner ved Glasgow School of Art, og har master i kunstteori fra Kunstakademiet i København. Bor i Oslo.
Vara: Heidi Bale Amundsen