Kritikerlaget

Kalender

Styret i Norsk kritikerlag

Etter årsmøtet 2. april 2022 sitter følgende personer i styret for Norsk kritikerlag:

Fungerende leder: Preben Jordal
Telefon: 991 55 802
E-post: preben.jordal@gmail.com

Preben Jordal (litteratur) (f. 1972) er er utdannet litteraturviter og har siden 1999 skrevet litteraturkritikk for Vagant, Vinduet, Morgenbladet, Bergens Tidende, Klassekampen, Vårt Land og Aftenposten. Han er tidligere redaktør av Vinduet (2015–2017) og oversetter.
Vara: Elin Kittelsen

Medlemmer:
Emil Bernhardt (TMD) (f. 1979) har virket som fast anmelder av klassisk og samtidsmusikk i Morgenbladet siden 2012, i tillegg til å skrive kritikk og kommentarstoff for andre publikasjoner som Norsk Shakespearetidsskrift, Balade og Scenekunst. Han er for tiden doktorgradsstipendiat i oppføringspraksis ved Norges musikkhøgskole.
Vara: Karen Frøsland Nystøyl

Marit K. Lykken Flåtter (kunst) (f. 1975) er utdannet billedkunstner ved Kunsthøgskolen i Bergen avd. Kunstakademiet i 2005. Siden utdannelsen har hun vært opptatt av kunstneres arbeidsvilkår og kunstens rolle i offentligheten. Hun arbeider som kritiker, skribent og ansvarlig redaktør i nettmagasinet ArtScene Trondheim, samt er fagredaktør for antologien Kunstsentrenes vekselstrøm som utgis på Museumsforlaget i 2023. Flåtter er frilans kurator for bl.a. KORO. Hun er medlem av Forbundet frie fotografer, Norsk kritikerlag og Norsk redaktørforening.

Anna Serafima Kvam (litteratur) (f. 1995) er kritiker og skribent, og har variert styreerfaring fra politikk og sivilsamfunn. Hun er master i nordisk litteratur fra Universitetet i Oslo, og har siden 2020 anmeldt bøker for Stavanger Aftenblad, hvor hun også er gjestekommentator. Kvam skriver også litteraturkritikk for Bokvennen Litterær Avis (BLA).
Vara: Live Lundh

Nicholas Norton (kunst) (f. 1989) er kunstkritiker og skribent. Han har skrevet for publikasjoner som Kunstkritikk, Billedkunst, Artforum og Contemporary Art Stavanger.
Vara: Maria Moseng

Grace Tabea Tenga (TMD) (f. 1994) er student, danser, aktivist, skribent og scenekunstkritiker med fokus på dans. Hun anmelder for Klassekampen, Norsk Shakespearetidsskrift, Scenekunst, Periskop og Ballade. Tenga går sisteåret på psykologutdanningen ved UiO.
Vara: Hilde Halvorsrød