Kritikerlaget

Styret i Norsk kritikerlag

Etter årsmøtet 15. april 2023 sitter følgende personer i styret for Norsk kritikerlag:

Leder: Preben Jordal
Telefon: 991 55 802
E-post: preben.jordal@gmail.com

Preben Jordal (litteratur, f. 1972) er er utdannet litteraturviter og har siden 1999 skrevet litteraturkritikk for Vagant, Vinduet, Morgenbladet, Bergens Tidende, Klassekampen, Vårt Land og Aftenposten. Han er tidligere redaktør av Vinduet (2015–2017) og oversetter.
Vara: Elin Kittelsen

Nestleder: Marit K. Flåtter
Telefon: 975 45 334
E-post: maritkf@hotmail.com

Marit K. Lykken Flåtter (kunst, f. 1975) er utdannet billedkunstner ved Kunsthøgskolen i Bergen avd. Kunstakademiet i 2005. Siden utdannelsen har hun vært opptatt av kunstneres arbeidsvilkår og kunstens rolle i offentligheten. Hun arbeider som kritiker, skribent og ansvarlig redaktør i nettmagasinet ArtScene Trondheim, samt er fagredaktør for antologien Kunstsentrenes vekselstrøm som utgis på Museumsforlaget i 2023. Flåtter er frilans kurator for bl.a. KORO. Hun er medlem av Forbundet frie fotografer, Norsk kritikerlag og Norsk redaktørforening.

Medlemmer:
Emil Bernhardt (TMD) (f. 1979) har virket som fast anmelder av klassisk og samtidsmusikk i Morgenbladet siden 2012, i tillegg til å skrive kritikk og kommentarstoff for andre publikasjoner som Norsk Shakespearetidsskrift, Ballade og Scenekunst. Han er for tiden doktorgradsstipendiat i oppføringspraksis ved Norges musikkhøgskole.
Vara: Karen Frøsland Nystøyl

Janneken Øverland (litteratur, f. 1946) har vært litteraturkritiker i en lang rekke aviser og tidsskrifter fra 1968 til i dag, bl.a. Stavanger Aftenblad, Dagbladet, Vinduet. Skriver i dag for Bokmagasinet/KK. Hun har en magistergrad og undervisningserfaring i litteraturvitenskap fra UIO, har jobbet i bokklubb og vært tidsskriftredaktør og sjef for oversatt litteratur i Gyldendal.
Vara: Live Lundh

Nicholas Norton (kunst, f. 1989) er kunstkritiker og skribent. Han har skrevet for publikasjoner som Kunstkritikk, Billedkunst, Artforum og Contemporary Art Stavanger.
Vara: Maria Moseng

Grace Tabea Tenga (TMD, f. 1994) er student, danser, aktivist, skribent og scenekunstkritiker med fokus på dans. Hun anmelder for Klassekampen, Norsk Shakespearetidsskrift, Scenekunst, Periskop og Ballade. Tenga går sisteåret på psykologutdanningen ved UiO.
Vara: Hilde Halvorsrød