Styret i Norsk kritikerlag

Etter årsmøtet 13. april 2024 sitter følgende personer i styret for Norsk kritikerlag:

Leder: Hilde Halvorsrød (tiltrer i vervet 1. oktober 2024)

Hilde Halvorsrød (TMD, f. 1982) er fagredaktør for opera og scenisk kunstmusikk for Scenekunst.no og i tillegg skribent og kritiker på frilansbasis. Hun har skuespillerutdanning fra Lee Strasberg Theater and Film Institute i New York, mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo og er i ferd med å ferdigstille en doktoravhandling ved Norges musikkhøgskole.
Vara: Andreas Wiese

Nestleder: Marit K. Flåtter
Telefon: 975 45 334
E-post: maritkf@hotmail.com

Marit K. Lykken Flåtter (kunst, f. 1975) er utdannet billedkunstner ved Kunsthøgskolen i Bergen avd. Kunstakademiet i 2005. Siden utdannelsen har hun vært opptatt av kunstneres arbeidsvilkår og kunstens rolle i offentligheten. Hun arbeider som kritiker, skribent og ansvarlig redaktør i nettmagasinet ArtScene Trondheim, samt er fagredaktør for antologien Kunstsentrenes vekselstrøm som utgis på Museumsforlaget i 2023. Flåtter er frilans kurator for bl.a. KORO. Hun er medlem av Forbundet frie fotografer, Norsk kritikerlag og Norsk redaktørforening.

Medlemmer

Emil Bernhardt (TMD) (f. 1979) har virket som fast anmelder av klassisk og samtidsmusikk i Morgenbladet siden 2012, i tillegg til å skrive kritikk og kommentarstoff for andre publikasjoner som Norsk Shakespearetidsskrift, Ballade og Scenekunst. Han er for tiden doktorgradsstipendiat i oppføringspraksis ved Norges musikkhøgskole.
Vara: Karen Frøsland Nystøyl

Janneken Øverland (litteratur, f. 1946) har vært litteraturkritiker i en lang rekke aviser og tidsskrifter fra 1968 til i dag, bl.a. Stavanger Aftenblad, Dagbladet, Vinduet. Skriver i dag for Bokmagasinet/KK. Hun har en magistergrad og undervisningserfaring i litteraturvitenskap fra UIO, har jobbet i bokklubb og vært tidsskriftredaktør og sjef for oversatt litteratur i Gyldendal.
Vara: Live Lundh

Maria Moseng (kunst, f. 1978) er kritiker med bakgrunn fra film- og billedkunstfeltet og har blant annet skrevet for Morgenbladet, Aftenposten, Vagant, Vinduet, Artforum, Mousse og Kunstkritikk. Moseng holder på å ferdigstille en Ph.D i medieestetikk ved UiO og er grunnlegger og redaktør i filmtidsskriftet Wuxia.
Vara: Mona Gjessing

Leif Bull (litteratur, f. 1977) er kritiker i Dagens Næringsliv og forfatter. Han har en PhD i litteraturvitenskap fra Goldsmiths College, University of London.
Vara: Gro Jørstad Nilsen