Kalender

Styret i Norsk kritikerlag

Etter årsmøtet 28. mars 2020 sitter følgende personer i styret for Norsk kritikerlag:

Leder: Heidi Bale Amundsen
Telefon: 472 34 622
E-post: heidibaleamundsen@icloud.com

Heidi Bale Amundsen (kunst) (f. 1983) skriver for Kunstkritikk, og har nettopp levert en PhD-avhandling om fotobøker. Bale Amundsen har vært medlem av Norsk kritikerlag siden 2011, og har hatt flere verv i laget – blant annet som leder for kunstseksjonens arbeidsutvalg.
Vara: Marit K. Flåtter

Nestleder:
Jon Rognlien
(litteratur) (f. 1960) er cand. philol. i italiensk litteratur og språk, litteraturkritiker i Dagbladet, oversetter og hjelpemontør elektro.
Vara: Kristoffer Jul-Larsen

Medlemmer:
Emil Bernhardt (TMD) (f. 1979) har virket som fast anmelder av klassisk og samtidsmusikk i Morgenbladet siden 2012, i tillegg til å skrive kritikk og kommentarstoff for andre publikasjoner som Norsk Shakespearetidsskrift, Balade og Scenekunst. Han er for tiden doktorgradsstipendiat i oppføringspraksis ved Norges musikkhøgskole.
Vara: Karen Frøsland Nystøyl

Mona Pahle Bjerke (kunst) (f. 1976) er utdannet kunsthistoriker fra Universitetet i Oslo (2003). Hun har jobbet som kritiker i en hel rekke medier som blant annet Billedkunst, Le Monde Diplomatique og Klassekampen. De siste ti årene har hun jobbet som radiokritiker i NRK, P2. Ved siden av sitt virke som kritiker har hun forelest på ulike utdannelsesinstitusjoner som Einar Granum Kunstfagskole, Oslo Fotokunstskole og kunstlinjen på Oslo by steinerskole. De siste åtte årene har hun vært ansatt som høgskolelektor på Kunsthøgskolen i Oslo med ansvar for teoriundervisningen på Bachelor design. I fem av disse årene har hun hatt den samme stillingen også på Arkitekt –og designhøgskolen i Oslo. Bor i Oslo.
Vara: Nicholas Norton

Frode Helmich Pedersen (litteratur) (f. 1976) er kritiker i Morgenbladet og har ellers skrevet kritikker for blant annet Vagant, Vinduet, Edda, Agora og NRK. I 2013 tok han initiativet til dannelsen av det litteraturkritiske forumet Kritisk kvartett, som siden har vært et fast innslag ved Litteraturhuset i Bergen. Førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap ved UiB.
Vara: Live Lundh

Hild Borchgrevink (teater, musikk og dans) (f. 1975) virker som musikkritiker (Dagsavisen) og skribent ved siden av egen kunstnerisk praksis. Som kunstner arbeider hun ofte med tekst og tidsbaserte installasjoner. Hun har også lang erfaring som prosjektutvikler og prosjektleder innenfor ny musikk. Fra 2012-2017 var hun redaktør for nettidsskriftet Scenekunst.no. Hun har en MFA i kunst og offentlige rom fra Kunsthøgskolen i Oslo og en MA i musikkvitenskap (UiO). Bor i Oslo.
Vara: Hilde Halvorsrød