Kritikerlaget

Kalender

Arbeidsutvalget

Siden årsmøte i seksjonen 2. april 2022 består arbeidsutvalget av følgende medlemmer:

Eirik Zeiner-Henriksen (leder)

Astrid Fadnes

Ingrid Halland

Vilde M. Horvei

Vara: Gustav Svihus Borgersen

Valgkomité 2022:
Andreas Breivik og Kristoffer Jul-Larsen