Kritikerlaget

Arbeidsutvalget

Siden årsmøte i seksjonen 2. april 2022 består arbeidsutvalget av følgende medlemmer:

Tuva Mossin (leder)

Tiril Flom

Abirami Logendran

Eirik Zeiner-Henriksen

Vara: Gustav Svihus Borgersen

Valgkomité 2023-2024:
Andreas Breivik og Kristoffer Jul-Larsen