Kalender

Arbeidsutvalget

Siden årsmøte i seksjonen 17. april 2021 består arbeidsutvalget av følgende medlemmer:

Eirik Zeiner-Henriksen (leder)

Gustav Svihus Borgersen

Zofia Cielatkowska

Vilde M. Horvei

Vara: Arve Rød

Valgkomité 2022:
Ingrid Halland og Kristoffer Jul-Larsen