Kritikerlaget

Sitat(u)skikk

Anmeldersitater i markedsføring er hjemlet i retten til å sitere andres åndsverk innenfor en rimelig grense. Kravet om god sitatskikk tilsier at sitatet skal innebære lojal og redelig utnyttelse av verket. God sitatskikk er en etisk standard, og om sitatet er i samsvar med god skikk, beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering. Åndsverksloven sier at kritikerens fulle navn skal oppgis.

Norske kritikere blir stadig utsatt for feilsitater, tvilsomme utdrag og direkte misvisende bruk av sine åndsverk. Regelmessig dukker det opp saker hvor små avsnitt fra våre tekster er blitt misbrukt ved at de gjengis utenfor sin sammenheng, slik at meningen forandres. For å oppfordre til god sitatskikk, synliggjør vi sitatsynderne.