Priser

Seksjon for litteratur deler årlig ut fem kritikerpriser: Kritikerprisen for beste voksenbok, Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok, Kritikerprisen for beste oversettelse, Årets kritiker og Kritikerprisen for beste sakprosabok for voksne.

Kritikerprisene blir støttet av: Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Journalistlag og Norsk Oversetterforening.

Se felles statutter for litteraturkritikerprisene.

Dessuten står Norsk kritikerlag for utdelingen av Olav Dalgards kritikarpris, som annet hvert år går til en litteraturkritiker, og arbeidsutvalget i Seksjon for litteratur er jury for Aschehougprisen. Arbeidsutvalget utpeker også en nominasjonsjury til Ungdommens Kritikerpris, og kritikerfaddere formidlet av Norsk kritikerlag veileder juryklassene.

Kritikerprisene:

Kritikerprisen for beste voksenbok

Kritikerprisen for beste voksenbok har vært delt ut siden 1950. Utdelingen avgjøres ved skriftlig avstemning i to omganger blant seksjonens medlemmer.
Se oversikt over prismottakere.

Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok

Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok har vært delt ut siden 1978. Prisvinneren er valgt av en jury bestående av tre medlemmer. Juryen velges av årsmøtet i Seksjon for litteratur.
Se oversikt over prismottakere.

Kritikerprisen for beste oversettelse

Kritikerprisen for beste oversettelse har vært delt ut siden 2003. Prisvinneren er valgt av en jury bestående av tre medlemmer. Juryen velges av årsmøtet i Seksjon for litteratur.
Se oversikt over prismottakere.

Årets kritiker

Årets litteraturkritiker har vært utnevnt siden 1994. Prisvinneren er valgt av en jury som blir utpekt av Arbeidsutvalget i Seksjon for litteratur.
Se oversikt over prismottakere.

Kritikerprisen for beste sakprosabok for voksne

Kritikerprisen for beste sakprosabok for voksne ble formelt etablert på årsmøtet i Seksjon for litteratur i 2012. Prisen deles ut for første gang i mars 2013. Prisvinneren er valgt av en jury bestående av tre medlemmer.
Se oversikt over prismottakere.

Priser i samarbeid med andre aktører:

Stig Sæterbakkens minnepris

Stig Sæterbakkens minnepris deles ut årlig av Cappelen Damm til en forfatter med overbevisende litterære kvaliteter, originalitet og mot til å skape sine egne prosjekter. Prisen utdeles til minne om forfatteren Stig Sæterbakken som døde i januar 2012. Hans raushet overfor unge litterære talenter tenkes videreført med denne prisen, som har til intensjon å gi allerede lovende forfatterskap mulighet til å utvikle seg.
Prisen er på 100 000 kroner.
Se oversikt over prismottakere.

Olav Dalgard og Henrik Rytters kritikarpris

Olav Dalgards kritikarpris ble utdelt første gang i 1981. Prisen deles ut årlig (ikke utdelt mellom 1998–2001) og består av 10 000 kroner og en bronseskulptur av Sivert Donali. Prisen går annet hvert år til en litteraturkritiker og fjerde hvert år til en teater- eller filmkritiker. I 2018 ble minnefondet etter Henrik Rytter innlemmet i prisen, og navnet på prisen er nå Olav Dalgard og Henrik Rytters kritikarpris.
Se oversikt over prismottakere.

Aschehougprisen

Aschehougprisen er en forfatterskapspris og har vært utdelt siden 1973. Arbeidsutvalget i Norsk kritikerlags litteraturseksjon er jury for prisen.
Se oversikt over prismottakere.

Ungdommens kritikerpris

Ungdommens kritikerpris ble utdelt første gang i 2005, etter et initiativ fra Foreningen !les. Prisen er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk kritikerlag, Utdanningsforbundet og Den norske Forleggerforening. Slik prisen nå er innrettet, leser et utvalg klasser fra den videregående skolen de samme bøkene som er nominert til Kritikerprisen for beste voksenbok.
Se oversikt over prismottakere.

Norli debutantpris

Norli debutantpris ble opprettet høsten 2010, for å synliggjøre nye stemmer og bidra til mangfold i norsk litteratur. En jury oppnevnt av Norsk kritikerlag, seksjon for litteratur velger ti måneder i året ut en norsk skjønnlitterær debutant for voksne, på et selvstendig faglig grunnlag.

Prisen ble lagt ned i 2014.

Se oversikt over de utvalgte debutantene.