Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Kritikerlaget søker om 2 mill. til kunstkritikk

Kritikerlaget 21. august 2002 Krit.sirkelenYtringerForhandlingerKunst

Kunstkritikken i norske medier er for svak og ureflektert heter det i en søknad til Norsk kulturråd. Arbeidsutvalget i kunstseksjonen i Norsk kritikerlag foreslår et opplegg med nettsted for kunstkritikk, skrivekurs og seminarer. Søknaden er ført i pennen av Jon-Ove Steihaug, Anne Schäffer og Marit Paasche. Kulturrådet skal behandle søknaden i midten av september.

Svensk avis dømt for nettpublisering

Kritikerlaget 20. desember 2001 Forhandlinger

Den svenske skribenten Kerstin Hallert skulle hatt eget honorar for publiseringen på Internett.