Kritikerlaget

Intervju med Ida Habbestad i Journalisten

Kritikerlaget 30. november 2014 Forhandlinger

Intervju med Ida Habbestad om de nylig fremlagte satsene for kritikk.

Satser for kritikk

Kritikerlaget 22. mars 2010 Forhandlinger

VEILEDENDE SATSER FOR KRITIKK OG KOMMENTARER 2023 / 2024
Satsene blir prisjustert 1. januar 2024. Satsene som gjelder for 2024, finner du i parentes.

Utarbeidet av Norsk kritikerlag

1) Standard kritikk og kommentartekster kr. 6 680,- (tilsvarer NJs veiledende sats for anmeldelser per 2022).
Gjenbruk fra kr. 4 000,- (fra 60 prosent). (2024: kr 6 960, gjenbruk fra kr 4 200.)

2) Mer arbeidskrevende kritikker og kommentartekster kr. 10 660,- (jf. NJs veiledende sats for lengre oppdrag, kr. 5 330,- per dag). Gjenbruk fra kr. 6 400,- (fra 60 prosent). (2024: 11 100, gjenbruk fra kr 6 700.)

3) Essay kr. 13 325,- (jf. NJs sats for lengre oppdrag, kr. 5 330,- per dag). (2024: kr 13 875, gjenbruk fra kr 8 300.)
Gjenbruk fra kr. 7 800,- (fra 60 prosent).

4) Paneldebatt deltakelse fra kr. 3 200 (2024: kr 3 400)
Tillegg for forberedt innlegg (etter avtale) kr. 1 250,-

5) Paneldebatt ledelse / konferansier fra kr. 5 200 (2024: kr 5 500)

6) Kåseri fra kr. 6 200 (2024: kr 6 500)

7) Foredrag fra kr. 10 000 (2024: 10 500, gjenbruk fra kr 6 500.)
Gjenbruk fra kr. 6 200,-

8) Satser for podkast
Honorar for podkast-deltakelse baseres på den av lagets øvrige satser som gjelder bidragets sjanger, enten kritikk, panelsamtale eller foredrag. Merk at honorar skal speile bidragsyters arbeidsinnsats og forberedelsestid. Ordstyrer/ansvarlig honoreres i tråd med lagets satser for ledelse av paneldebatt (fra kr. 5 200). (2024: fra kr 5 500)

Om satsene
Satsene er beregnet med tanke på kritikernes tidsbruk og at honoraret skal inkludere frilanserens kostnader ved feriepenger, pensjon, sykeforsikring, kontor osv. Reise og diett i henhold til statens satser kommer i tillegg.

Punkt 4–7 er i tråd med Norsk Forfattersentrums satser.

Merk at Forfattersentrum anbefaler at man tar et tillegg for lang reise, fra kr. 2 200, når reisen gjelder kun ett oppdrag og hvor det er mer enn fire timer reise vei totalt med raskeste reisemåte, uansett hvilken reisemåte som blir benyttet. Dette tillegget må avklares med oppdragsgiver på forhånd.

NFs satser for 2023 finner du her
Se nederst på siden om digitale arrangementer.

Men hva med alle de andre?

Kritikerlaget 22. april 2008 Forhandlinger

Åpent brev til kulturminister Trond Giske / Kultur- og kirkedepartementet

Hvorfor Eggen ikke går opp

Christer Dynna 20. oktober 2006 Forhandlinger
Primary

I følge T. Eggen som er en omfangsrik forfatterfigur i offentligheten, yter ikke kritikken kunsten rettferdighet fordi den skrives for fort. Til det kan man si at kanskje kan han skrive, men regning er ikke Eggens sterke side. Derfor blir han bare en dilettant når han kritiserer anmelderne for ikke å bruke nok tid på anmelderjobbene. Men det er kan hende både forlagene og redaktørene mer enn fornøyde med.

Stipend til kritikerne!

Kritikerlaget 06. oktober 2006 Forhandlinger
Bulldrummer

Norsk kritikerlag mener regjeringens forslag om egne arbeidsstipend til kritikere både representerer en viktig kulturpolitisk anerkjennelse av kritikken og en påminnelse til mediebedriftene om hvor viktig den kritiske virksomheten er for den offentlige samtalen om kunst.