Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget i Seksjon for teater musikk og dans består etter årsmøte i seksjonen 17. april 2021 av følgende personer:

Per Christian Selmer-Anderssen, leder (f. 1982) er teaterkritiker i Aftenposten. Han jobber ellers som frilansjournalist med scenekunst og utenriksstoff som spesialfelt og har de siste årene jobbet tett med krigen i Øst-Ukraina. Selmer-Anderssen er utdannet i journalistikk fra Nord Universitet, Hoogeschool Utrecht og Danmarks Journalisthøjskole i Århus.

Ola Nordal

Jonas Øren

Vara: Eline Bjerkan

Valgkomité for 2022: Julie Rongved Amundsen, Hilde Halvorsrød og Andrea C. Rygh