Kritikerlaget

Kalender

Mottakere av Reidar Mjøens legat

Arbeidsutvalget for Seksjon for teater, musikk og dans i Norsk kritikerlag er styret for Reidar Mjøens legat. Når styret finner at det er økonomisk grunnlag for det, lyses det ut et stipend som går til et medlem av seksjonen.

Stipendtildelinger fra 2000:

2021: Grace Tabea Tenga
2020: Anette Therese Pettersen
2019: Kim Robin Klev
2018: Wenche Larsen
2017: Karen Frøsland Nystøyl
2009: Therese Bjørneboe
2003: Randi Wenche Haugen
2002: Yngve Kvistad
2001: Mona Levin