Statutter for kritikerprisene i teater, musikk og dans

Opprettet 26. mai 1939 med forandringer foretatt på følgende årsmøter:1.6.1966,12.6.1978, 11.6.1979, 13.6.1984, 25.8.2006, 10.4.2010 og 5.4.2014.

I
Kritikerprisene for teater, musikk og dans er en hyllest til en særlig fortjenestefull innsats innen norsk musikk- og scenekunst.

II
Kritikerprisene skal hvert år hedre en fremragende levende kunstnerisk prestasjon innen teater, musikk og dans i sesongen som har vært.

III
Denne prestasjonen skal ha blitt utført av norske kunstnere, eller av utenlandske kunstnere som har ledet, eller deltatt i, en norsk produksjon eller en co-produksjon med norsk kunstnerisk deltakelse. Videogrammer, fonogrammer og gjestespill av utenlandske ensembler kommer ikke i betraktning.

IV
Kritikerprisene skal løfte fram ytelser som anses særlig stimulerende for teater-, musikk- og dansefeltet som helhet.

V
Kritikerprisene skal være et kunstverk av en kunstner som enten selv er norsk eller bosatt i Norge.

VI
Prisvinnerne utpekes av faggruppene i henhold til gjeldende prosedyre. Seksjonens arbeidsutvalg kan beslutte å ikke dele ut Kritikerprisen i en kategori, jamfør gjeldende prosedyre.