Sitat(u)skikk

Anmeldersitater i markedsføring er hjemlet i retten til å sitere andres åndsverk innenfor en rimelig grense. Kravet om god sitatskikk tilsier at sitatet skal innebære lojal og redelig utnyttelse av verket. God sitatskikk er en etisk standard, og om sitatet er i samsvar med god skikk, beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering. Åndsverksloven sier at kritikerens fulle navn skal oppgis.

Norske kritikere blir stadig utsatt for feilsitater, tvilsomme utdrag og direkte misvisende bruk av sine åndsverk. Regelmessig dukker det opp saker hvor små avsnitt fra våre tekster er blitt misbrukt ved at de gjengis utenfor sin sammenheng, slik at meningen forandres. For å oppfordre til god sitatskikk, synliggjør vi sitatsynderne.

Misvisende bruk av anmeldelse
Under overskriften “Pressen liker Søstra mi!”, presenterer Riksteatret på sin Facebook-side 21. januar en rekke positive, enkeltstående sitater fra diverse media. Der er også Chris Eriksens anmeldelse sitert. Eriksen er imidlertid ganske negativ til resultatet, og skriver blant annet dette: “Å lage teater av Hannah Helseths studier av ungdom i den seksuelle risikosonen var kanskje en god idé. Men det er ikke alltid gode ideer bør realiseres.” Les hele anmeldelsen på scenekunst.no.

Bruker terningkast uten referanse:
I annonse for showet The Thrill of Michael Jackson på Edderkoppen Teater i Oslo ble Aftenpostens kritiker Mona Levin sitert med “Påkostet og vakkert” flankert av et terningkast fem. Aftenposten bruker som kjent ikke terningkast i kritikkene.
Les om saken på tv2.

Feilsitering og misvisende bruk av anmeldelse:
Plateselskapet Naxos kaller anmeldelsen til Ida Habbestad i Aftenposten av Kirsten Flagstad. The Voice of A Century for god og siterer med “Utgivelse som gir et bilde av hvor mye [Henning] Kraggerud har gjort for norsk romantisk musikk …”. Tittelen på Habbestads anmeldelse var “Stor, men bevisstløs utgivelse”, ingressen stiller spørsmål om utgivelsen er jubilanten verdig og Habbestads konklusjon er at Flagstad fortjener bedre.