Kritikersalong om økokritikk

Kritikersalong om økokritikk arrangeres i samarbeid med Bjørnsonfestivalen i Molde 29. august.

Mange forfattarar har engasjert seg i miljøspørsmål, og i 2013 blei Forfatternes klimaaksjon § 112 oppretta. Men er litteratur og litterær analyse ein effektiv måte å påverke klimapolitikken på? Og blir det god litteratur om målet er pedagogisk eller politisk? I denne kritikersa­longen tar vi for oss fenomenet økokritikk, studiet av korleis litteraturen tematiserer natur, miljø og mennesket i naturen.

I panelet:
Brit Bildøen, forfattar og styremedlem i Forfatternes klimaaksjon § 112
Preben Jordal, litteraturkritikar i Morgenbladet og Klassekampen
Arne Johan Vetlesen, forfattar og filosofiprofessor ved Universitetet i Oslo Torsten Bøgh Thomsen, doktorgradsstipendiat ved Syddansk Universitet i Danmark.
Ordstyrar er Merete Røsvik Granlund, litteraturkritikar i Dag og Tid

Kritikersalongen er arrangert i samarbeid mellom Bjørnsonfestivalen og Norsk kritikerlag og støtta av Norsk kulturråd og Fritt Ord.

Grunnlovens § 112
«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen,
og til en natur der produksjonsevne og mangfold
bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra
en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar
denne rett også for etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets
tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte
inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den
rett de har etter foregående ledd.
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som
gjennomfører disse grunnsetninger».

Dato: Fredag 29.August
Sted: Storyville, Molde
Pris: Gratis
Tid: 13:30 – 14:45