Andre arrangement

Norsk kritikerlags tverrfaglige høstseminarer er et viktig møtested for meningsutvekslingen mellom norske kritikere. Dette har vært et dagsseminar arrangert i Norsk kritikerlags lokaler i Rådhusgata 7 i Oslo. Høsten 2011 ble seminaret avviklet som et todagers seminar på Lysebu i Oslo og vil heretter bli arrangert hvert annet år.