Invitasjon til Norsk kritikerlags høstseminar 2013

Vi kritikere befinner oss i skjæringspunktet mellom ulike fagfelt: kunst, journalistikk og akademia. Hvilke konsekvenser har dette? Har kritikk den samme funksjonen i dag som den hadde tidligere? Hva vil det si å arbeide innen dette virkefeltet anno 2013?

13. mai 2013

Dette og annet vil vi se nærmere på under årets høstseminar, som blant annet inneholder faglige innlegg ved Boel Christensen-Scheel, Lilian Munk Rösing og Cecilia Djurberg. Arild Linneberg, Eirik Kydland og Anne Middelboe Christensen vil delta i paneldebatt.

På dag to vil det bli arrangert en workshop, ledet av poet Arild Vange, hvor vi jobber med tekst og diskuterer i mindre grupper.

Tid og sted: 12.–13. oktober i Forfatternes hus, Rådhusgata 7, Oslo

Pris for seminaret er kr 300. Losji dekkes for et begrenset antall tilreisende kritikere, kost er inkludert. OBS: Det er begrenset plass, og påmeldingen er derfor bindende. Medlemmer av Norsk kritikerlag kan søke reisestøtte gjennom laget. Vi tar forbehold om ledige plasser.

Til seminaret inviterer vi også kritikere fra andre nordiske land. Send gjerne denne invitasjonen videre til en nordisk kollega! Skandinavisk vil være arbeidsspråk.

Påmelding til Norsk kritikerlag innen 15. august
tlf. +47 22 47 24 30, e-post: kritikerlaget@kritikerlaget.no

Seminaret er støttet av Norsk kulturråd, Fritt Ord og Kulturkontakt Nord.

PROGRAM

12. oktober
12.00–13.00: Registrering, enkel servering
13.00–15.30: Innledninger: Boel Christensen-Scheel: «Kritiske plattformer», Lilian Munk Rösing: «Kritikkens utvikling og konsekvens», Cecilia Djurberg «Kritikkens tilgjengelighet»
15.30–16.00: Pause, enkel servering
16.00–17.30: Paneldebatt: Hvordan kan vi som kritikere forholde oss til ulike kritiske plattformer? Hva har dette å si for vår virksomhet og for kritikkens betydning i samfunnet? I panelet: Boel Christensen-Scheel, Lilian Munk Rösing og Arild Linneberg.
17.30–18.00: Kaffe
18.00–18.30: Kort introduksjon til skrivekurs med Arild Vange
19.30 Middag

13. oktober
09.30–11.00: Paneldebatt: Hvor tilgjengelig er kritikken for den gjengse leser? Hvor langt skal vi strekke oss i tilgjengelighet? I panelet: Cecilia Djurberg, Eirik Kydland og Anne Middelboe Christensen.
11.15–12.15: Skrivekurs med Arild Vange
12.30–13.30: Lunsj
13.30–15.30: Workshop med tekstkritikk av kritikernes innsendte tekster
15.30–16.00: Oppsummering akkompagnert av kaffe

Innledere:
Boel Christensen-Scheel (Norge) er førsteamanuensis på Høgskolen i Oslo og har en doktorgrad i nyere kunst- og performanceteori. Hun er styremedlem i Norsk kritikerlag, og arbeider for tiden med to artikler om kritikerens rolle som refleksjonsskaper på ulike arenaer.

Lilian M Rösing (Danmark) er lektor ved institutt for kunst og kulturvitenskap ved universitetet i København hvor hun underviser i litteraturanalyse. Rösing har blant annet forfattet boken Litteratur (&) kritikk som eksistensformidling.

Cecilia Djurberg (Sverige) er kulturjournalist og teaterkritiker. For tiden jobber hun som redaktør for webprosjektet Journalistik 3.0 – Medieormen ömsar skinn i Sveriges Radio. Hun har tidligere jobbet i Kulturnytt i Sveriges Radio og i teaternettavisen Nummer.se. Djurberg leder Svenska Teaterkritikers förening.

Kursholder:
Arild Vange (Norge) er lyriker, musiker og gjendikter. Han debuterte som lyriker i 1990, og ga ut sin seneste diktsamling i 2010. Parallelt har han gjendiktet blant annet Botho Strauss, Peter Huchel og Franz Kafka. Vange har profilert seg i litteraturmiljøet i Trondheim ble derfor i 2008 tildelt husly i Trondheim kommunes dikterbolig Adrianstua for fem år.

I panelet:
Arild Linneberg (Norge) er forfatter og professor i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Linneberg har gitt ut essaysamlinger, skjønnlitteratur og faglitteratur, og vært litteraturkritiker. Han har blant annet arbeidet med forholdet mellom litteratur, lov og rett, samt spørsmål rundt endringer i forholdet mellom kunst og kritikk.

Anne Middelboe Christensen (Danmark) er cand.mag. i dansk og teatervitenskap med ballettkritikk som spesialfelt. Siden 1995 har hun vært ekstern lektor i kulturjournalistikk ved Københavns Universitet. Middelboe Christensen er danse- og teaterkritiker i Dagbladet Information og boerneteateravisen.dk. Hun har blant annet skrevet boken “Begejstring og brutalitet. En guide til anmelderens rolle” (Informations forlag 2012).

Eirik Kydland er musikkskribent og kritiker. Han har bl.a vært anmelder i Dagbladet, Dagsavisen, Ballade og Ny Tid, og han har vært redaktør for Natt&Dag i Bergen. Han er i dag anmelder og musikkskribent i Bergens Tidende. Kydland er også initiativtaker til og redaktør for musikkmagasinet ENO.