Kritikerlaget

Priser

Kritikerlagets Seksjon for teater, musikk og dans deler årlig ut en Teaterkritikerpris, en Musikkritikerpris og en Dansekritikerpris. Olav Dalgards Kritikerpris går annen hvert år til en litteraturkritiker og fjerdehvert år til en teater- eller filmkritiker.

Se statuttene for Kritikerprisene i Teater, Musikk og Dans.

Teaterkritikerprisen

Teaterkritikerprisen har vært delt ut siden 1939.
Se listen over mottakere av Teaterkritikerprisen.

Musikkritikerprisen

Musikkritikerprisen har vært delt ut siden 1947.
Se listen over mottakere av Musikkritikerprisen.

Dansekritikerprisen

Dansekritikerprisen har vært delt ut siden 1977.
Se listen over mottakere av Dansekritikerprisen.

Olav Dalgards kritikarpris

Olav Dalgards kritikarpris ble delt ut første gang i 1981. Prisen deles ut årlig (ikke utdelt mellom 1998–2001) og består av 10 000 kroner og en bronseskulptur av Sivert Donali. Prisen går annet hvert år til en litteraturkritiker og fjerdehvert år til en teater- eller filmkritiker. I 2018 ble minnefondet etter Henrik Rytter innlemmet i prisen, og navnet på prisen er nå Olav Dalgard og Henrik Rytters kritikarpris.
Se listen over mottakere av Olav Dalgards kritikarpris.

Årets kritikk

Årets kritikk deles ut av en jury bestående av medlemmer utpekt av arbeidsutvalget i Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans, med ett medlem foreslått av Festspillene i Bergen, og ett medlem foreslått av NTO. Juryen har lest kritikker publisert i norskspråklige, redigerte medier i året som har gått. Utdelingen av Årets kritikk skjer normalt i etterkant av Kritikerlagets årlige panelsamtale under Festspillene i Bergen.
Se listen over mottakere av Årets kritikk.

Reidar Mjøens legat

Arbeidsutvalget for Seksjon for teater, musikk og dans i Norsk kritikerlag er styret for Reidar Mjøens legat. Når styret finner at det er økonomisk grunnlag for det, lyses det ut et stipend som går til et medlem av seksjonen.
Se listen over mottakere av Reidar Mjøens legat.