Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Priser

Kritikerlagets Seksjon for teater, musikk og dans deler årlig ut en Teaterkritikerpris, en Musikkritikerpris og en Dansekritikerpris. Olav Dalgards Kritikerpris går annen hvert år til en litteraturkritiker og fjerdehvert år til en teater- eller filmkritiker.

Se statuttene for Kritikerprisene i Teater, Musikk og Dans.

Teaterkritikerprisen

Teaterkritikerprisen har vært delt ut siden 1939.
Se listen over mottakere av Teaterkritikerprisen.

Musikkritikerprisen

Musikkritikerprisen har vært delt ut siden 1947.
Se listen over mottakere av Musikkritikerprisen.

Dansekritikerprisen

Dansekritikerprisen har vært delt ut siden 1977.
Se listen over mottakere av Dansekritikerprisen.

Olav Dalgards kritikarpris

Olav Dalgards kritikarpris ble delt ut første gang i 1981. Prisen deles ut årlig (ikke utdelt mellom 1998–2001) og består av 10 000 kroner og en bronseskulptur av Sivert Donali. Prisen går annet hvert år til en litteraturkritiker og fjerdehvert år til en teater- eller filmkritiker.
Se listen over mottakere av Olav Dalgards kritikarpris.