Mottakere av Ungdommens kritikerpris

Ungdommens kritikerpris ble utdelt første gang i 2005, etter et initiativ fra Foreningen !les. Prisen er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk kritikerlag, Utdanningsforbundet, Kunst- og kultur i opplæringen og Den norske Forleggerforening.

En jury utnevnt av arbeidsutvalget i Seksjon for litteratur nominerer åtte skjønnlitterære bøker fra inneværende år, som går videre til en nasjonal jury bestående av ni klasser fra den videregående skolen. Hver av juryklassene får flere besøk av en kritikerfadder formidlet av Norsk kritikerlag. Fadderne hjelper klassene med å finne sine kriterier og til å argumentere ut i fra dem.