Kritikerlaget

Å gjøre poesien til verktøy. Om årets Aschehougpris-vinner

26. september inviteres det til kritikersalong om Øyvind Rimbereids forfatterskap

Kritikerlaget 08. september 2017 LitteraturKritikersalong
Standard rimbereid yvind fotograf nikita solenov

Å gjøre poesien til verktøy. Om årets Aschehougpris-vinner
Kritikersalong om Øyvind Rimbereids forfatterskap

Tid og sted: 26. september kl. 19.00, på Litteraturhuset i Oslo, i Kjelleren.

Om Rimbereids poesi er det blitt sagt: «Den viser oss med all mulig tydelighet at litteraturen skal brukes til å tenke med. Diktet kan ta for seg intellektuelle problemkomplekser, politiske omkalfatringer, materielle realiteter – og forsyne oss med redskaper til å se dem, tenke om dem.» Hvordan gjør han dette?

I denne kritikersalongen nærmer vi oss forfatterskapet til årets Aschehougpris-vinner fra ulike vinkler. I panelet sitter litteraturkritikerne Tom Egil Hverven (Bokmagasinet) og Carina Beddari (Morgenbladet). Ordstyrer er kritiker Janneken Øverland.

Etter samtalen vil Øyvind Rimebereid selv lese.

Salongen er støttet av Fritt Ord og Norsk kulturråd.