Årets kritikk

Årets kritikk 2015/2016 innen teater, musikk og dans er skrevet av Anette Therese Pettersen.

27. mai 2016
Cosmic body

Årets kritikk 2016 er Anette Therese Pettersens tekst om oppsetningen av Cosmic Body av Ingri Fiksdal, vist på Black Box Teater. Kritikken ble publisert i Scenekunst.no i november 2015, og har tittelen «Stille eufori og ekstase». For dette mottar Pettersen et reisestipend på 15 000 kroner.

Utdelingen fant sted under Festspillene i Bergen 27. mai, der Norsk kritikerlag og Festspillene i Bergen i samarbeid arrangerte et diskusjonsmøte om dansekritikk i møte med et sjangeroverskridende danseuttrykk.

Utdelingen av Årets kritikk arrangeres av Norsk kritikerlag i samarbeid med Festspillene i Bergen, som bekoster stipendet, og Norsk teater- og orkesterforening, som bekoster juryutgiftene. Juryen er utpekt av arbeidsutvalget i Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans, med ett medlem foreslått av Festspillene og ett medlem foreslått av NTO. Juryen mener Pettersens kritikk åpner for en samtale med verket som fortsetter hos leseren.

Juryens begrunnelse lyder som følger:

«Årets kritikk vitner om en nysgjerrig og åpen kritiker som forsøker å komme verket i møte med en faglig, kritisk refleksjon, men som samtidig våger å gi seg i kast med å uttrykke sin høyst personlige fascinasjon og undring – til og med usikkerhet – i opplevelsen av verket, eller nærmere bestemt i øyeblikksopplevelsen verket åpner for.

Anmeldelsen springer ut av verkets tematiske ramme og gir oss interessante faglige poenger i diskusjonen av hvordan bevegelse og scenografi fungerer sammen som virkemidler i forestillingens regi og dramaturgi. Kritikeren pendler uanstrengt mellom analyse av virkemidlene på detaljnivå som forankres i teorier om teater, tilbake til en mer personlig skildring av hva forestillingen kan gjøre med tilskueren, gjennom for eksempel å bringe fram en konkret fysisk respons samt assosiasjoner til andre verk.

Verkets konkrete, visuelle rytme i musikk og scenografi samt i aktørenes bevegelser beskrives både distansert og faglig, samtidig som disse elementene får komme til uttrykk i en mer personlig refleksjon over hvordan et verk kan feste seg i kroppen. Anmeldelsen viser hvordan det er lov å la seg fange dersom man hele tiden makter å løfte blikket og utøver den sjeldne kunsten dette er i praksis. Slik får vi et unikt innblikk i selve prosessen som igangsettes i og gjennom verket og hos kritikeren selv. På denne måten åpner kritikken for en samtale med verket som fortsetter hos leseren.

Det er en glede å kunne gi prisen for årets kritikk til Scenekunst.nos anmeldelse av oppsetningen Cosmic Body ved Black Box Teater, trykket 10. november i fjor. Anmeldelsen har tittelen «Stille eufori og ekstase» og er skrevet av Anette Therese Pettersen.»

Anette Therese Pettersen er scenekunstkritiker i Scenekunst.no, Morgenbladet og Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. Hennes tekst «Stille eufori og ekstase» kan leses her.

Grunnet annet oppdrag hadde Pettersen ikke selv anledning til å være til stede i Bergen for å ta imot stipendet. Festspilldirektør Anders Beyer overrakte derfor stipendet til Hild Borchgrevink, redaktør for Scenekunst.no, som takket på vegne av Pettersen, og leste opp en uttalelse hun hadde forberedt. Den lød som følger:

«Tusen takk. Det er utrolig gjevt at en av ens egne tekster kåres til ‘årets kritikk’ – særlig når man vet at teksten har blitt lest av en så kompetent og faglig sterk jury. Dessverre har jeg ikke selv anledning til å være i Bergen nå, da jeg som kritiker er på oppdrag i Stamsund i Lofoten. Som scenekunstkritiker er jeg avhengig av å være der kunsten er, og takker for reisestipendet som gjør det mulig å se enda mer kunst.

Kritikken blir til i mellomrommet mellom kunsten, kritikeren, redaktøren/mediet og leserne, og tekster som denne er avhengig av redaktører og medier med tålmodighet. Jeg er så heldig at jeg får jobbe med tre medier, som alle har ypperlige redaktører, og som gir meg tid til å skrive og tenke, samt gir motstand og bistand underveis i skriveprosessen. Det gir rom for at hver enkelt kritikk kan finne sin egen form, som også står i forhold til kunsten den responderer på. Dette gjør det til et privilegium å få være scenekunstkritiker, og jeg er glad og takknemlig for at tekster som denne også finner veien ut til et publikum. Tusen takk for lesningen.»

De nominerte til Årets kritikk 2016 var:
Magnus Andersson: «Åndelige møter» (Klassekampen 09.11.2015, http://www.klassekampen.no/article/20151109/ARTICLE/151109865),
Therese Bjørneboe: «Tragedie i breddeformat» (Klassekampen 07.09.2015, http://www.klassekampen.no/article/20150907/ARTICLE/150909805),
Anette Therese Pettersen: «Stille eufori og ekstase» (Scenekunst.no, 10.11.2015, http://www.scenekunst.no/sak/stille-eufori-og-ekstase/)

Juryen har bestått av:
- Ida Habbestad (juryleder), musikkritiker og leder for Norsk kritikerlag
- Erling Guldbrandsen, professor ved UiO, musikkritiker i Morgenbladet og fjorårets vinner av Årets kritikk
- Snelle Hall, dansekunstner og teaterviter, førsteamanuensis ved KHiO/Balletthøgskolen
- Jon Refsdal Moe, teaterviter og fra 1. mai dekan ved KHIO, utnevnt av NTO
- Judith Dybendal, teaterkritiker, utnevnt av Festspillene i Bergen

For mer informasjon kan juryleder Ida Habbestad kontaktes. Hun nås på telefon 99 72 65 59, og mail idahabbestad@me.com