Kalender

Årets kritikk 2018 – teater, musikk, dans

Send inn forslag til årets kritikk innen teater, musikk, dans. Vinneren tildeles reisestipend.

Kritikerlaget 08. januar 2018 DansMusikkNyheterTeater

I 2018 samarbeider Norsk kritikerlag, Norsk Teater- og Orkesterforening og Festspillene i Bergen om Årets kritikk, et reisestipend tildelt årets beste kritiske tekst eller radiomanus om utøvende kunstuttrykk. Kritikeren bak vinnerteksten mottar et reisestipend på 15 000 kroner, bekostet av Festspillene i Bergen. Vinneren vil bli offentliggjort og stipendet delt ut i forbindelse med Kritikerlagets årlige debattmøte under festivalen.

Du inviteres med dette til å sende inn forslag til Årets kritikk 2018. Forslag sendes inn som tekstfil, lydfil eller nettlenke via dette skjemaet.

Skjemaet er åpent for innsending fram til og med 1. mai 2018.

Årets kritikk skal være et kritisk tekstarbeid av høy kvalitet om levende, utøvende kunstuttrykk – teater, musikk, dans. Kritikken må være publisert eller kringkastet i norskspråklige, redigerte medier (papir, nett eller etermedier) i perioden mellom 1. mai 2017 og 1. mai 2018.

Det er anledning til å sende inn flere forslag. Forslag kan også sendes anonymt.

En uavhengig jury på fem medlemmer velger stipendmottakeren med utgangspunkt i innkomne forslag. Juryen har også anledning til selv å foreslå kandidater. Det kåres én vinner.

Juryen for Årets kritikk 2018 er utpekt av arbeidsutvalget i Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans, med ett medlem foreslått av Festspillene i Bergen og ett medlem foreslått av Norsk Teater- og Orkesterforening.

Jury for Årets kritikk TMD 2018:
 Ida Habbestad (juryleder), musikkritiker og leder for Norsk kritikerlag
; Julian Blaue, teaterkritiker og fjorårets vinner av Årets kritikk
; Solveig Styve Holte, koreograf og formidlingsleder ved Dansens hus; Jon Refsdal Moe, teaterviter, dekan ved KHIO, utnevnt av NTO
; Astrid Kvalbein, musikkritiker, utnevnt av Festspillene i Bergen

Juryarbeidet er symbolsk honorert. Norsk Teater- og Orkesterforening har i 2018 bekostet juryhonorarene. Kritikker skrevet av juryens medlemmer og av tillitsvalgte i Norsk kritikerlag kan ikke vurderes.

For mer informasjon om kåringen, kontakt Ida Habbestad, juryleder og leder Norsk kritikerlag, telefon 99 72 65 59 eller mail idahabbestad@me.com
For praktiske spørsmål om innsending av forslag, kontakt Norsk kritikerlag på epostkritikerlaget@kritikerlaget.no