Kritikerlaget

Kalender

ÅRETS KRITIKK - teater, musikk og dans 2015

I 2015 samarbeider Festspillene i Bergen og Norsk kritikerlag om Årets kritikk, en pris for årets beste kritiske tekst eller radiomanus om utøvende kunstuttrykk.

Kritikerlaget 23. februar 2015 DansMusikkNyheterTeater

Prisen har form av et reisestipend til kritikeren bak vinnerteksten. Stipendet bekostes av Festspillene i Bergen og vil bli delt ut i forbindelse med Kritikerlagets årlige debattmøte under festivalen.
Forslag til Årets kritikk 2015 sendes inn som tekstfil, lydfil eller nettlenke. Her finner du skjemaet
Skjemaet er åpent for innsending fram til 1.5.15. Enhver kan sende inn, og samme innsender kan sende inn flere forslag. Forslag kan sendes anonymt.
Årets kritikk skal være et kritisk tekstarbeid av høy kvalitet om levende, utøvende kunstuttrykk (teater, musikk, dans). Kritikken må være publisert eller kringkastet i norskspråklige, redigerte medier (papir, nett eller etermedier) i perioden 1.5.2014 til 1.5.2015.
En uavhengig jury på fem medlemmer velger Årets kritikk blant innkomne forslag. Juryen har også anledning til å foreslå kritikker selv. Det skal kåres én vinner. Kritikker skrevet av juryens medlemmer eller av tillitsvalgte i Norsk kritikerlag kan ikke vurderes.
Jury for Årets kritikk 2015:
- Nils Henrik Asheim, komponist og musiker
- Ine Therese Berg, scenekunstkritiker i Morgenbladet
- Ida Habbestad, leder i Norsk kritikerlag
- Erling Sandmo, historiker og kritiker
- Ole Johan Skjelbred, skuespiller
Juryen er utpekt av arbeidsutvalget i Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans. Festspillene i Bergen har foreslått ett medlem. Juryens arbeid er symbolsk honorert av Kritikerlaget.
Årets kritikk er en forsøksordning og vil bli evaluert høsten 2015.