Kritikerlaget

Årets litteraturkritiker 2013

Odd W. Surén er kåret til Årets litteraturkritiker 2013 for sin innsats som kritiker i Dag og Tid.

Kritikerlaget 07. mars 2013 PriserLitteratur
Redirect 1

Tale holdt av Kaja Schjerven Mollerin ved utdelingen på Litteraturhuset i Oslo 7. mars 2013.

Hva skal vi med litteraturkritikk? Hvorfor trenger vi litteraturkritikere? Spørsmålene har naturligvis ikke bare ett svar. Og selv blant oss som driver med litteraturkritikk, vil antakelig svarene variere betraktelig. Men kanskje kan vi enes om dette: at svarene vil være andre i dag enn de var for ti, tjue, tretti år siden. Den litterære offentligheten har forandret seg. Ja, i dag er det ikke engang helt gitt hva som er den litterære offentligheten. Litteraturkritikk blir ikke bare bedrevet av profesjonelle kritikere i dagspresse, ukeaviser og tidsskrifter, men også av private lesere på blogger, facebook-sider og bokhandlernes nettportaler. Vi trenger ikke svartmale denne situasjonen. Ingen eier litteraturen, og på sitt beste åpner denne nye, mer flytende offentligheten for en bred, inkluderende, mangfoldig samtale om litteratur. Men den gjør det også vanskeligere å avgjøre hva som er hva: Hva er kritikk? Og hva er bare en mening? Hva er en selvstendig vurdering? Og hva er bare reklame?

Den amerikanske kritikeren Daniel Mendelsohn skriver et sted: «All kritikk er basert på følgende likning: kunnskap + smak = meningsfull vurdering.» Han legger til: «Det er meningsfull som er nøkkelordet her.» Sagt på en annen måte: Det er ikke alltid selve vurderingen som er det viktige med litteraturkritikken, men hvordan den enkelte kritiker kommer fram til en bestemt konklusjon. De beste litteraturkritikerne lar leseren følge et resonnement, og da gjerne et resonnement som krever litt mer enn 140 tegn, altså den magiske twitter-grensen, og som er mer nyansert enn dommen «jeg liker», som heter på facebook. Og de beste litteraturkritikerne lar også leseren lære noe av resonnementet. Man trenger ikke alltid være enig med kritikeren. Men så har man lært dét, da: å danne sin egen mening.

Vi vil år løfte fram en kritiker som har alle disse egenskapene. En særegen, uredd og selvstendig kritiker. Da vi i juryen diskuterte ulike kandidater, og siden skulle komme fram til en begrunnelse, var det en av oss som sa: Hvis vi plukket ut ti tilfeldige anmeldelser fra ti sentrale kritikere, er jeg sikker på at vi med en gang ville gjenkjenne denne kritikerens stemme. Dét tror jeg flere kan skrive under på.

Årets litteraturkritiker er Odd W. Surén.

Surén er selv forfatter og fast anmelder i ukeavisa Dag og Tid. Han skriver på nynorsk, i et friskt, avslappet og uhøytidelig språk. Når vi sier at Surén har en særegen stemme, og skriver annerledes enn de fleste kritikere, mener vi at han også kan utfordre selve kritikksjangeren. Det var ikke så mange andre enn Surén som anmeldte Karl Ove Knausgårds Min kamp 6 – på rim. Han er en oppfinnsom og egenrådig kritiker. Han har stor formidlingsevne, og gir også selv uttrykk for stor formidlingsglede.

Et særtrekk ved Suréns anmeldelser er at de er åpne og engasjerende. Surén er kunnskapsrik, nysgjerrig, ironisk av og til, men alltid også oppriktig undrende. Han har evnen til både genuin entusiasme og kritisk distanse. Han kan være infam uten å være nedlatende eller selvhevdende, og han er en kritiker med stort humør. Han henfaller aldri til arrogant bedreviteri, men stiller alltid høye krav til litteraturen han skriver om, ja, det kanskje høyeste av alle krav: at den må angå oss.

Da Surén anmeldte Lars Amund Vaages roman Syngja i fjor høst, gjorde han det under overskriften «Noko står på spel». Surén selv har en egen evne til å kretse inn dette «noe». Han vurderer ikke bare om en bok er god eller dårlig, men stiller også mer overordnede spørsmål, og viser hvordan vi kan tenke med litteraturen. Han kan gå fra analyser på setningsnivå i en bok til å diskutere eksistensielle problemstillinger som angår oss alle, som mennesker i verden. Slik gjør han også litteraturkritikken til et sted for erkjennelse.

Juryen har i år bestått av Guri Hjulstad, Ingvild Solstad-Nøis, Jan H. Landro, Mari Nymoen og Kaja Schjerven Mollerin, og vi har vært samstemte i vår begeistring for Odd W. Suréns kritikervirksomhet. Prisen er et trykk av Tom Stian Kosmo med tittelen «Kompanjonger». Vi gratulerer Odd W. Surén som Årets litteraturkritiker 2013!