Kalender

Årskonferansen 2016

Kulturrådet inviterer til debatt, foredrag og samtaler om kunst- og kulturkritikkens vilkår og betydning i Stavanger konserthus under årskonferansen 9. og 10. november.

Kritikerlaget 19. september 2016 Nyheter

Norsk kulturråds årskonferanse vil i år dreie seg om kritikken.

Program følger under. For påmelding og praktisk informasjon, ser Kulturrådets nettsider.

ONSDAG 9. NOVEMBER

1100–1200: Registrering og lett lunsj

1100–1200: Få kritikken på dagsorden
Vi har invitert Kunsthall Stavanger i samarbeid med Kapittelfestivalen om å mene noe om kritikkens rolle og betydning, sett fra deres ståsted. (Skjer parallellt med at folk ankommer og registrerer seg).

1200–1210: Åpningsverk av Nils Henrik Asheim og Øyvind Rimbereid – om Beethoven. Ledsaget av Stavanger symfoniorkester (dirigent Peter Szilvay) og orgelet i Stavanger konserthus.

1210–1230: Velkomst ved rådsleder Tone Hansen og direktør Kristin Danielsen

1230–1300: Kulturministerens tale

1300–1415: Hva vi snakker om når vi snakker om kritikk
Hva er det historiske bakteppet og status for kulturkritikken? Med bl.a. James Miller, professor i politikk og forfatter (USA) og Ida Lødemel Tvedt, skribent og stipendiat ved Columbia University.

1415–1445: Pause og kaffe

1445–1515: Et terningkast til begjær (eller Motstandens iboende faenskap)
Vi har invitert fire kunstnere til å dele sine erfaringer i møte med kritikken. Med Lisa Lie (scenekunst), Amund Sjølie Sveen (musikk), Lotte Konow Lund (billedkunst) og Ivo de Figueiredo (litteratur).

1515–1615: Den store samtalen
Kulturtilbudet er styrket og konsumet av kunst og kultur øker. Hva står på spill om kritikken uteblir eller svekkes? Rådsleder Tone Hansen samtaler med Jostein Gripsrud, professor i medievitenskap, Inger Merethe Hobbelstad, kritiker og kulturkommentator og Hilde Sandvik, sjefredaktør og grunnlegger av den nordiske medieplattformen broen.xyz.

1615–1630: Folkets røst – Vox Populi
Spekulativ galskap – kritikk er gøy, med blikk fra en lokalavis. Av satiriker og avismann Ken Andre Ottesen, for mange bedre kjent som @BADesken.

1630–1650: Pause

1650–1750: Mediebilde i omstilling
Medienes rolle utfordres av den digitale omstillingen og kravet til inntjening. Hva kjennetegner denne omstillingen og hvilke konsekvenser har det for den kritiske kulturjournalistikken? Tanja Storsul. direktør ved institutt for samfunnsforskning, leder samtalen mellom bla.a. Jens Barland, medieforsker ved NTNU og tidligere redaktør, Knut Olav Åmås, direktør for Fritt ord og leder for mediemangfoldsutvalget og Anki Gerhardsen, frilanskritiker og -kommentator.

19.30: Middag og kveldsprogram
Mottagelse og buffét – med kabarétpreget underholdning fra Kåkå.

TORSDAG 10. NOVEMBER

0900–1000: Kritiker – hvem er du – hvor er du?
Hva er kritikerens identitet og rolleforståelse i kulturpolitikken? Hvilke dilemmaer står kritikeren i, som maktfaktor mellom kunstverk eller kulturprodukt og publikum? Er de opptatt av å bli lest eller hørt? Samtale ledet av Silje Stavrum Norevik, hovedanmelder for skjønnlitteratur, Bergens Tidende. Med Jon Refsdal Moe, dekan ved Teaterhøgskolen. Gerd Elise Mørland, kunsthistoriker og redaktør for Periskop.no og Gro Jørstad Nilsen, kritiker og forfatter.

1000–1100: Fagtidsskriftene- fyrtårn for den kulturinteresserte forbrukeren eller menighetsblad?
Hva er fagtidsskriftenes funksjon og hvilke utfordringer kjennetegner dem? Utgjør de nye sosiale media-arenaene et mulighetsrom for økt demokratisk representasjon i den offentlige debatten? Eller innebærer det samtidig en faglig forflatning? Deltakere annonseres senere.

1100–1115: Pause

1115–1200: Dissens! – Nye rom og stemmer
Hva og hvem er de – rommene og menneskene bak begrepet «den nye offentligheten»? Med blant andre Grethe Melby, lektor i mediefag, skribent og moderator.

1200–1245: Kritikklab på norsk – rom for et løft av kulturkritikken?
Hvor går kritikken? Hva er mulighetene og forventningene? Høyttenkning og tid for initiativ! Med blant andre litteraturkritiker og poet Magnus-William Olsson (SE). Moderator er Jonas Ekeberg, kritiker, kunstner og kurator.

1245–1300: Et større lerret – et vitalisert demokrati?
Globalisering og samfunnets demografiske utvikling har satt kulturell identitet på dagsorden. Engasjement eller tilbaketrekking – hva tenker en ledende politiker om kulturkritikkens rolle og betydning? Deltakere annonseres senere.

13.00: Lunsj