Kritikerlaget

Årsmøte 2016

Det er snart tid for årsmøte i Kritikerlaget. I den anledning publiseres et årsmøtehefte med relevant informasjon.

Kritikerlaget 03. mars 2016 NyheterÅrsmøte

Årsmøtet i Norsk kritikerlag finner sted lørdag 2. april i Forfatternes hus.
I årsmøteheftet finner man følgende:

· Dagsorden for årsmøtet 2. april
· Styrets årsberetning
· Seksjonenes årsrapporter
· Forslag til handlingsplan for Norsk kritikerlag
· Valgkomiteens innstilling
· Styrets forslag til ny valgkomité og revisor
· Vedtekter for Norsk kritikerlag
· Regnskap med revisjonsberetning og forslag til budsjett for 2016

Filvedlegg