Kritikerlaget

Kalender

Årsmøte 2017

Det er snart tid for årsmøte i Kritikerlaget. I den anledning publiseres et årsmøtehefte med relevant informasjon.

Kritikerlaget 22. februar 2017 NyheterÅrsmøte

Årsmøtet i Norsk kritikerlag finner sted lørdag 25. mars i Forfatternes hus.
I årsmøteheftet finner man følgende:

· Dagsorden for årsmøtet 25. mars
· Styrets årsberetning
· Seksjonenes årsrapporter
· Forslag til handlingsplan for Norsk kritikerlag
· Valgkomiteens innstilling
· Styrets forslag til ny valgkomité og revisor
· Vedtekter for Norsk kritikerlag
· Regnskap med revisjonsberetning og forslag til budsjett for 2017

Filvedlegg