Årsmøte 2018

Det er snart klart for årsmøte i Norsk kritikerlag. I den anledning publiseres årsmøteheftet med relevant informasjon.

15. mars 2018

Årsmøtet i Norsk kritikerlag finner sted lørdag 14. april i Forfatternes hus.
I årsmøteheftet finner man følgende:

· Dagsorden for årsmøtet 14. april
· Styrets årsberetning
· Seksjonenes årsrapporter
· Forslag til handlingsplan for Norsk kritikerlag
· Innsendte forslag
· Valgkomiteens innstilling
· Styrets forslag til ny valgkomité og revisor
· Vedtekter for Norsk kritikerlag
· Regnskap med revisjonsberetning og forslag til budsjett for 2018

Filvedlegg