Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Årsrapport kunstseksjonen 2001?2002

Arbeidsutvalget har bestått av: Jon-Ove Steihaug (leder), Kari Brandtzæg, Anne Karin Jortveit og Anne Schäffer. Jortveit har gått ut av AU da hun i perioden tiltrådte stilling som konservator på Museet for samtidskunst.

Kritikerlaget 29. mars 2003 Referater

Det har vært avholdt tre AU-møter i perioden fra forrige årsmøte. Den viktigste saken har vært arbeidet med kriterier for medlemsskap. Solhjell-komiteen har lagt frem et forslag og notat som blir behandlet videre i AU, Kritikerlaget sentralt, og åpent diskutert på et medlemsmøte. Dette arbeidet er viktig på den måten at en mer profilert kunstkritikerrolle er et sentralt ledd i arbeidet med å bedre de økonomiske betingelsene for kunstkritikken i form av arbeidsstipendier.
AU mener at en innsats i forhold til rekruttering, sammen med bedring av de økonomiske betingelsene for kunstkritikere er avgjørende for å skape en helt nødvendig synliggjøring og oppgradering av kunstkritikken i Norge. Mens antallet kunstinstitusjoner og aktiviteten på kunstfeltet har økt voldsomt de siste 10-15 år har rammebetingelsene for en oppegående kunstkritikk ikke bedret seg. Kunstkritikkens svake stilling påvirker hele det norske kunstsystemet på negativt vis.
Delvis med bakgrunn i ovennevnte har leder av AU har vært invitert til å delta på møte i Norsk kulturråds Utvalg for billedkunst (1.3.02) Formålet var utveksling av synspunkter på situasjonen for den kritiske refleksjonen omkring billedkunst i Norge. Utvalget har satt den kritiske refleksjonen opp som et satsningsområde. Synspunkter på stipendsituasjonen for kritikere, rekruttering, mulighet for publisering ble tatt opp.
Leder av AU, sammen med Marit Grøtta fra Litteraturseksjonen hadde ansvaret for et heldags-seminar i Kritikerlagets regi om NRKs kulturpolitikk og kunstkritikk (27.10.01). Inviterte innledere var Turid Birkeland, Anne Danielsen, Stian Grøgaard, Osman Kibar, Eivind Røssaak og Espen Ytreberg.
Anne Schäffer og Dag Solhjell deltok på AICAs konferanse i Zagreb i september 2001 (30.9-9.10.01).