Kritikerlaget

Årsrapport seksjon for litteratur 2001

Evaluering av arbeidsutvalgets virksomhet 2001.

Kritikerlaget 18. februar 2002 Referater

1. Arbeidsutvalget
Siden siste årsmøte har arbeidsutvalget for litteratur hatt 5 møter. Arbeidsutvalget har bestått av følgende medlemmer: Trond Haugen (leder for AU og AUs representant i styret), Nøste Kendzior (nestleder i AU), Andrine Pollen og Asle Aasen Gundersen.
2. Medlemsrapport
Antall medlemmer i seksjonen er 159 (pr. 27.02.02). Siden sist har vi fått 8 nye medlemmer: Tom Hovinbøle, Aage Borchgrevink, Elisabeth Solberg, Marianne Enge, Hjalmar Kjelsvik, Hadle Oftedal Andersen, Maria Kielland krag, Simon Mikael Malkenes og Marte Østmoe. Velkommen!
3. Prisutdelinger fra seksjonen for litteratur
Aschehougprisen 2001: Ole Robert Sunde.
Kritikerprisen for beste skjønnlitterære voksenbok 2000: Flommen av Jonny Halberg. De andre tre nominerte var Øyvind Bergs Nede fortelling Jon Fosses Morgon og kveld og Hanne Ørstaviks Tiden det tar.
Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok 2000: Anne Grete Hollups Engel. De nominerte var: Per Knutsen Vil du ha meg? og Torunn Lian Ikke naken, ikke kledt. Juryen besto av: Torill Eide (NBU), Andrine Pollen og Lars Helge Nilsen
Prisen Årets litteraturkritiker: Kjell Olaf Jensen som skriver i Dagsavisen, tidligere leder i Norsk litteraturkritikerlag og leder av PEN-klubben i Norge. Jury årets kritiker: Nøste Kendzior, Thomas Ramstad, Jahn Thon (deltok ikke, men var oppnevnt) og Lars Helge Nilsen
Dalgardprisen: Det er ennå ikke økonomisk grunnlag for å dele ut Dalgardprisen. Arbeidsutvalget har forsøker å skaffe til veie ytterligere midler til legatet ved å henvende oss med ydmyke bønner om hjelp til andre skribentorganisasjoner. Foreløpig har NFF støtte prisen. Det skjønnlitterære fond så seg ikke i stand til å støtte prisen, og arbeidsutvalget henvender seg nå til Norsk filmkritikerlag og ber dem om å søke støtte til prisen, ettersom det er de som skal ha prisen neste gang den deles ut.
Bokklubbenes oversetterpriser: høsten 1999 juryerte litteraturseksjonen denne prisen. Vi var ikke med i 2000, men i 2001 har Asle Aasen Gundersen sittet som kritikerlagets representant i juryen.
4. Seminarer arrangerte/deltatt:
Sigrid Undset-dagene: Tittelen på kritikernes seminar i år er som i fjor knyttet tett opp til det generelle temaet for Sigrid Undset-dagene: «Litteraturens myter. Om kritikkens evne til å lese mytene om litteraturen». Vi stiller spørsmålet om den nye litteraturen alltid er like ny? På hvilke måter forholder den seg til tidligere litteratur? Fanges den av fortidas myter om litteraturen eller løsriver den seg fra dem? Fatter i så fall kritikken det som skjer? Hvilke myter om litteratur er det i så fall som gjør kritikken dum? Ansvarlig for arr. er Janike Kampevold Larsen og Trond Haugen. Dato: 23-24. mai. Fjorårets kritikerseminar hadde tittelen «Tvang ? et seminar om makt og brudd i litterære genrer», hvor ca. 25 [?] medlemmer fra seksjonen deltok og antallet tilhørere var rundt 60. Innlegg og inspirerende debatter, bl.a. med Atle Kittang, Torunn Borge og den svenske forfatteren og kritikeren Gabriella Håkansson. «Hvor god er egentlig?» ? Åpne medlemskvelder på Josefines: Tre forfatterkvelder med kritikk og debatt rundt forfatterene Jan Kjærstad, Tove Nilsen og Astrid Lindgren.
Nordisk-Baltisk kritikerseminar: AU har foreløpig ikke lyktes å sette i gang danskene i forhold til et nytt seminar.
5. Faglige saker
Det viktigste fremstøtet i forhold til arbeidet med faglige saker for litteraturseksjonen i 2001 var prøveprosjektet «Hvor god er egentlig…?», hvor vi inviterte spesielt kompetente kritikere til å kommentere viktige forfattere i den norske samtidslitteraturen, jf. Cecilie Wingers initiativ på forrige årsmøte i seksjonen.
Dette er seksjonens evaluering av «Hvor god er egentlig»?:
Seksjonens prøveprosjekt med litterære aftener på Josefines Vertshus, var ingen ubetinget suksess hva oppslutning angikk. De tre arrangementene som tok for seg henholdsvis Jan Kjærstad, Tove Nilsen og avslutningsvis Astrid Lindgren, var tilfredsstillende og til dels meget gode med hensyn til den litterære debatten. Allikevel savnes det en større oppslutning både blant våre medlemmer og det generelle publikum. Jan Kjærstad-aftenen fremstod som det mest populære med nærmere sytti gjester, Tove Nilsen oppnådde dessverre ikke mer enn tolv. Seksjonen vil i det videre forsøke å gjøre arrangementet mer synlig, blant annet gjennom sterkere satsning på aktualitet og en mer «markedsrettet» profil. Seksjonen vil også begrense antall arrangementer, men vil altså holde fast ved konseptet, som vi har gitt karakteren godkjent med ønske om videre satsning.
Foruten å arrangere ?forfatterkvelder?, har AU gjenopptatt kontakten med bokklubbene i forbindelse med juryering av bokklubbenes oversetterpris. Vi har ennå ikke lyktes med planene om å få en kritiker inn i juryen til Nordisk råds litteraturpris, men Marit Grøtta er på saken. Forsøket på å involvere seksjonen i arbeidet med produksjon av informasjonsbrosjyrer for UD om norsk samtidslitteratur for bruk i utlandet, er et annet stort og viktig langsiktig mål som seksjonen ikke gitt opp riktig ennå. Vi har vært i kontakt med Bjørnson-festivalen og Hamsun-dagene, som er interessert i kritikernes deltakelse, uten at det har lyktes oss å formalisere et samarbeid. I løpet av året har også litteraturseksjonen sendt en kritiker til skrivekunst i kritikk for medlemmer i NFF, levert en høringsuttalelse om innkjøpsordningen til Norsk kulturråd som kan leses på kulturrådets hjemmesider, seksjonen har sendt en advarsel mot forflatningen av kritikken i brev til Nationen (som også ble sendt som pressemelding), samt deltatt i flere debatter i media om kritikk, kritikkutdannelse og kritikkens integritet.
6. Forholdet arbeidsutvalget og styret
Arbeidsutvalget mener at seksjonens oppgaver er blitt konsentrert og definert på en måte som gjør det mulig å drive en aktiv og effektiv seksjon som ikke krever altfor mye ubetalt arbeid av arbeidsutvalgets medlemmer.