Kritikerlaget

Åtte nye arbeidsstipend til kritikere

I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås det en økning på to millioner til arbeidsstipend for kritikere.

Kritikerlaget 08. oktober 2014 Nyheter

I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås det «en økt satsing for å forbedre stipender og vederlagsordninger for kunstnere. I økningen inngår følgende: 2 millioner kroner til arbeidsstipend for kritikere. Dette vil stimulere det offentlige ordskiftet og diskusjon om innhold og kvalitet i kunst.»

– Vi er glade for at regjeringen har hørt på våre innspill om behovet for å bedre kritikeres arbeidsvilkår, dersom man ønsker en offentlig diskusjon av og refleksjon rundt kunsten som presenteres i Norge, sier Ida Habbestad, styreleder i Norsk kritikerlag.

– En økning på åtte stipender, som vi forstår at dette forslaget åpner for, er på den ene siden et lite virkemiddel når vi ser at norske medier er så presset som de er i dag. Samtidig er dette mer enn en dobling av det antallet stipender vi har til rådighet i dag, og det er all grunn til å tro at dette vil gi seg utslag i den offentlige samtalen om kvalitet i kunsten.