Kritikerlaget

Kalender

Æresmedlem i Norsk kritikerlag, Martin Nag, har gått bort.

Litteraturforskeren, kritikeren og forfatteren Martin Gunnar Nag, født i Stavanger 1927, har gått bort. Martin Nag var æresmedlem i Norsk kritikerlag og en person som ble høyt verdsatt.

Kritikerlaget 11. mai 2015

Martin Nag var spesialist på østeuropeisk litteratur og utga en rekke antologier og gjendiktninger fra blant annet russisk, bulgarsk og tsjekkisk. Nag var formann i Norsk Litteraturkritikerlag 1972-76 og statsstipendiat fra 1987. Martin Nag ble 88 år gammel.

Arvid Brynes nekrolog i Aftenposten 8.mai 2015