Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Ærespris til Jorun Veiteberg

Norske kunsthåndverkeres Ærespris tildeles kunsthistoriker og professor II på Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Jorunn Veiteberg. Norsk kritikerlag gratulerer!

Kritikerlaget 23. mai 2013 KunstPriser

Æresprisen er på 50 000 kroner. I juryens begrunnelse heter det blant annet:

“Jorunn Veiteberg har gjennom en rekke prosjekter i inn- og utland på en engasjert, nytenkende og utfordrende måte tatt det spesifikke i kunsthåndverket opp til diskusjon. Hun har bygget kunnskap med bred relevans for utøvere, teoretikere og formidlere, og gitt vesentlige bidrag til kontekstualisering og synliggjøring av kunsthåndverksfeltet. (…)

Veiteberg er en sterk bidragsyter til internasjonalisering av norsk kunsthåndverk og hennes deltagelse i den europeiske kuratorgruppen Think Tank, er viktig i denne sammenheng. Aktivitetene til Think Tank har åpnet for nye innfallsvinkler til kunsthåndverket, kommunisert gjennom utstillingsprosjekter, seminarer og publikasjoner. Jorunn Veiteberg er en viktig premissleverandør på kunsthåndverksfeltet og en verdig mottaker av NKs Ærespris for 2013”.

Les mer på nettsiden til Norske kunsthåndverkere.