Økning til kulturkritikk

Kulturrådet har nok en utlysning til kunst- og kulturkritikk på trappene.

31. oktober 2017
Verdensteateret questionmarks 600x455
Fra Verdensteatrets produksjon And all the questionmarks started to sing, 2011. Foto: Verdensteatret.

I 2016 hadde Norsk kulturråd en lignende utlysning, og de opplevde stor interesse rundt denne. Nå følger de opp med nok en utlysning av midler til kunst og kulturkritikk.

– Kva er poenget med kunst- og kulturkritikk? Jo, det er å få folk til å reagere og reflektere over kulturuttrykk og samtalane som oppstår i møte med desse, seier Rolf Engelsen, seniorrådgjevar i Kulturrådet på Kulturrådets nettsider.
– Kritikk er eit vilkår for ein kultur i endring. Derfor lyser Kulturrådet no, for andre gong, ut søkbare midlar til kritikk, fortsetter han.

Målet med den nye utlysningen er å styrke kritikken i den norske offentligheten, og på den måten utvide samtalen og engasjementet som kritikken har potensial til å skape. I tillegg håper Engelsen å få fram ulike måter å praktisere kritikk på. Kritikk i distriktene vektes dessuten positivt i denne utlysningen, som også nå åpner for å søke reisestøtte.

– Reisestøtte til kritikarar, til dømes for å skrive om prosjekt som går føre seg rundt om i landet, vil vektast positivt, seier Engelsen.

Les hele saken på Kulturrådets nettsider.