01-02. juni: Offentlig iscenesettelse?iscenesatt offentlighet

For tolvte år på rad inviterer litteraturseksjonen i Norsk kritikerlag forfattere og kritikere til seminar. Seminaret legges som vanlig til <LINK http://www.litteraturfestival.no/ _top>Norsk Litteraturfestival på Lillehammer (Sigrid Undset-dagene)

5. april 2006
Face rotation 2

Temaet for Sigrid Undset-dagene 2006 er Iscenesettelse. På vårt seminar vil vi, med utgangspunkt i dette, rette oppmerksomhet mot forskjellige former for litterær iscenesettelse, og vi har invitert våre foredragsholdere til å reflektere rundt problemstillinger som knytter an til litteraturens rolle® i det offentlige rom.

Hvordan blir litteraturen iscenesatt i offentligheten? På avisenes kultursider, i forlagenes lanseringer, i anmeldelser, i forfatterintervjuer, gjennom opplesninger og andre offentlige opptredener?

Litterære (selv)iscenesettelser tar gjerne utgangspunkt i tilsynelatende dokumentaristisk stoff ? men hva er fakta og fiksjon? Det har lenge vært snakket om ?virkelighetsfascinasjonen? i litteraturen, og i fjor hadde vi et svært interessant seminar med ?Dokumentarisme i skjønnlitteraturen? som tema ? i forlengelsen av dette ønsker vi nå å fokusere på verker som på ulike måter utfordrer konvensjonelle forestillinger om skillet mellom fiksjon og virkelighet. De litterære iscenesettelsene utforsker ulike ståsteder og identiteter: de maskerer og demaskerer, utforsker og problematiserer vår selvforståelse. (…)
Hele invitasjonsteksten + søknad kan lastes ned sammen med programmet som word-/ PDF-fil nederst på siden!

 • Fra programmet:
 • «Fru Alving?s blog» ? Kate Pendry (UK/N), performancekunstner
  • Kate Pendry har markert seg med konfronterende performancekunst hvor det personlige og det politiske går hånd i hånd. I anledning Ibsen-jubileet har hun latt seg institusjonalisere, i rollen som fru Alving på Teater Ibsen. Midt mellom to forestillinger kommer Pendry for å snakke om hva som skjer når en klassisk rollefigur skal gis liv av en performancekunstner; når institusjon og avantgarde møtes.
 • «Selvets teknikker» ? Eivind Røssaak, forfatter/førsteamanuensis i litteraturvitenskap
  • Eivind Røssaak er en av de viktigste kulturteoretikerne i Norge i dag. Han har skrevet bøker om litteratur og film, og som foredragsholder har han bidratt til å sette nye og utfordrende problemstillinger på den kulturpolitiske dagsordenen. Røssaaks siste bok, Selviakttakelse. En tendens i kunst og litteratur (2005), ble skrevet på oppdrag fra Norsk kulturråd.
 • «Iscenesættelse af ?det offentlige?» ? Pablo Henrik Llambías (DK), forfatter.
  • Pablo Henrik Llambías, som også har arbeidet med musikk, billedkunst og film, har markert seg sterkt med et forfatterskap som blander fiksjon og virkelighet, og som særlig spiller på selvbiografiske elementer. Som kritikeren Astrid Fosvold skriver: «Llambías tekster forholder seg til et hyperkomplekst samfunn, hvor det ikke lenger finnes én felles virkelighetsreferanse, men flere, som alle i en eller annen grad er fiktive.» Sist utgitt: romanen Et ukendt barn (2005)

  ?fra dag to:

 • «Dikten och rummet» ? Mara Lee, forfatter (SV).

  • Etter sin debut ved 00-tallets begynnelse ble Mara Lee raskt et av den unge svenske litteraturens heteste navn. Med de to bøkene Kom (2000) og Hennes vård (2004) har hun utforsket litteraturens og individets grenseområder, i tekster som fokuserer på seksualitet og vold. Hun har også gjort seg bemerket med sine refleksjoner omkring en «postpornografisk» litteratur, som ikke relaterer til begjæret, men til begjærets bakside, dveler ved begjærets rester. I foredraget sitt vil hun blant annet snakke om performativitet.

 • ??? ? Matias Faldbakken, forfatter/billedkunstner (NO).

  • Matias Faldbakken, alias Abo Rasul, har i løpet av de siste fem årene demonstrert hva litterær iscenesettelse kan innebære. Med bøker som The Cocka Hola Company (2001), Macht und Rebel (2002) og Snort stories (2005) har Faldbakken utfordret konvensjonelle forestillinger om skillet mellom fiksjon og virkelighet. Særlig skapte Macht und Rebel debatt, ikke minst i avisen Klassekampen, der flere ledende aktører i den norske offentligheten leste boken som en høyst problematisk kritikk av den norske venstresiden.

 • «Litteraturens rom» ? Svein Jarvoll, forfatter (NO).

  • «Man kan lide under inntrykk av at man må væpne seg når man skal lese Jarvoll», skriver litteraturkritikeren Arve Kleiva. Den greskkyndige forfatteren Svein Jarvoll fremviser en særegen evne til å bedrive maskespill, og om sitt eget forfatterskap har han sagt at «den levende Svein Jarvoll skriver til den døde Svein Jarvoll, hva er det den døde Svein Jarvoll vil vite?». Hans siste bok er Ustadighet Ustadighet (H Press 2004).