Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

09. mars: Når forskerne skal overtale, UiO

Cand.philol. Jonas Bakken framstiller seg for ph.d.-graden ved UiO.

Kritikerlaget 22. februar 2007

? Forskernes tekster er ikke nøytrale formidlere av vitenskapelige sannheter, men omhyggelig utformede retoriske tekster, skrevet med ett overordnet mål for øye: å overtale et fagmiljø om at man har gjort et troverdig funn, hevder cand.philol. Jonas Bakken som framstiller seg for ph.d.-graden med avhandlingen <LINK http://www.hf.uio.no/forskning/dok-disp/2007/bakken.html>Litteraturvitenskapens retorikk. En studie av tekstnormene for gode norske empiriske litteraturvitenskapelige artikler i perioden 1937-57

Oppgaven som retorikkforskeren har skrevet går inn på to stridende skoleretninger i den norske litteraturvitenskapen ? den historisk-biografiske og den estetisk filosofiske. Gjennom en analyse av forskningsartikler som ble publisert i årene omkring andre verdenskrig, viser Bakken at de to skolene skilte seg fra hverandre i måten de skrev på og at de hadde svært ulike oppfatninger om hva litteratur er, og om hvordan man skal undersøke litteraturen vitenskapelig.