Kritikerlaget

1 million til kritikkens formidlingsfunksjon

Kulturbudsjettet ble lagt frem i dag, og det er foreslått en styrking av kritikken med 1 million kroner.

Kritikerlaget 07. oktober 2015 Nyheter
Ida habbestad
Ida Habbestad, leder i Norsk kritikerlag

I kulturbudsjettet som ble lagt frem i dag, foreslår kulturminister Thorhild Widvey å styrke kritikken med 1 million kroner.

Midlene vil ifølge stortingsproposisjonen gå til «kunstkritikkens formidlingsfunksjon og tilgjengelighet»:

«Kunstkritikken som kilde til kunnskap om og forståelse av kunst er vesentlig for kunstens betydning, og bidrar til økt tilgjengelighet og etterspørsel. Offentlig ordskifte om kunstnerisk innhold og produksjon på sitt beste skjerper kunstnerisk kvalitet og tar publikum på alvor. Departementet ønsker derfor å sette fokus på kunstkritikkens formidlingsfunksjon og tilgjengelighet», skriver departementet i stortingsproposisjonen.

- Vi vet ennå ikke hvordan disse midlene kommer kritikken og kritikerne til gode, men er glade for at regjeringen ser behovet for en styrkning av offentlig kritikk omkring kunstuttrykk. Å initiere en ordning som sikrer at den kritiske virksomheten får plass i det offentlige ordskiftet er en naturlig oppfølging av den utvidede rammen for kunstnerstipend til kritikere som kom med budsjettet for inneværende år, sier Ida Habbestad.

- Kritikerlaget har kommet med forslag til flere måter en slik satsning kan utformes, og vi er nå spent på den videre dialogen med departementet om hvordan disse friske midlene best mulig kan komme samtalen om kunstuttrykk til gode.

Se også her.