Kritikerlaget

100 millioner til Statens kunstnerstipend

Regjeringen foreslår å opprette 300 midlertidige arbeidsstipender neste år.

Kritikerlaget 12. oktober 2020 Nyheter

Norsk kulturråd kunngjorde i dag at Regjeringen foreslår 100 millioner ekstra til Statens kunstnerstipend.

– Vi er svært takknemlige for at regjeringen og kulturminister Abid Raja har lyttet til utvalget og et samlet kunstfelt. Regjeringens forslag vil gi flere kunstnere mulighet til å opprettholde sitt kunstneriske virke i en tid da inntektene stuper, sier Trude Gomnæs Ugelstad, leder i utvalget for Statens kunstnerstipend.

Før sommeren ble det utlyst ekstraordinære stipendmidler. Disse blir fordelt som diversestipend, mens de nye 100 millionene tildeles som arbeidsstipend.

Den ekstra tildelingen kommer som konsekvens av koronapandemien. For kunst- og kulturfeltet vil de negative virkningene av koronaepidemien vare lenge. Dette samtidig som behovet for flere stipendhjemler allerede fra før var stort. Utvalget vil arbeide videre for en varig styrking av Statens kunstnerstipend. Det skriver Norsk kulturråd på sine nettsider.

– Regjeringens forslag vil ikke være nok til å hjelpe kulturlivet ut av krisen, men er et viktig tiltak for at et utvalg kunstnere innenfor alle kunstfelt kan fortsette å skape kunst når markedet svikter. Dette er ikke bare viktig for det enkelte kunstnerskap og kunsten i seg selv, men for ytringsmangfold og publikums tilgang til gode kunst- og kulturopplevelser over hele landet. Vi vil takke for at vi har en kulturminister som ser disse sammenhengene, sier Trude Gomnæs Ugelstad.

Det understrekes at det vil ikke bli en egen utlysing for disse stipendene, de vil inngå den ordinære tildelingen for 2021 og de 309 midlertidige stipendene vil bli tildelt i den ordinære søknadsrunden med søknadsfrist 16. oktober kl. 13.00. Dette er som vanlig med forbehold om at forslaget til statsbudsjettet blir vedtatt.

Kritikerlaget oppfordrer på det sterkeste alle aktive kritikere til å søke både arbeidsstipend og diversestipend fra Statens kunstnerstipend, ikke minst for å vise behovet.

Les kunngjøringen på Kulturrådet sine nettsider her.